Widerstand mit Briefmarken. Die polnische Oppositionsbewegung und ihre Unabhängige Post in den 1980er Jahren

Autor: 
Miejsce wydania: 
Rok wydania: 
2021
ISBN: 
978-3-657-76003-9

W serii wydawniczej „FOKUS. Neue Studien zur Geschichte Polens und Osteuropas“, prowadzonej przez CBH PAN, ukazała się kolejna książka – „Widerstand mit Briefmarken. Die polnische Oppositionsbewegung und ihre Unabhängige Post in den 1980er Jahren“ (Opór za pomocą znaczków pocztowych. Polski ruch opozycyjny i jego Poczta Niezleżna w latach 80. XX w.“ autorstwa Silke Plate. Za tę pracę autorka otrzymała w 2019 r. wyróżnienie w konkursie na Naukową Nagrodę Ambasadora RP w Berlinie w kategorii rozpraw doktorskich.

W latach 80. XX w. w opozycyjnych kręgach PRL rozwinął się niezależny obieg publikacji poza państwową cenzurą, tzw. „drugi obieg”. W jego skład wchodziły nie tylko teksty w nielegalnie wydawanych książkach i podziemnych czasopismach. Rozpowszechniano również alternatywne znaczki i stemple pocztowe. Graficy Poczty Niezależnej umieszczali na nich motywy odwołujące się do opozycyjnej pamięci kulturowej w formie krótkich wizualnych komunikatów, które umożliwiały podziemiu ocenę obecnej sytuacji w państwie. Wpływy ze sprzedaży podziemnych znaczków zasilały  głównie fundusze wsparcia dalszych działań opozycyjnych. Dodatkowo stały się one przedmiotem kolekcjonerstwa, przyczyniając się do wzmacniania poczucia wspólnoty wśród ludzi o tych samych wolnościowych poglądach.