Polska i Ukraina: wspólna historia, asymetryczna pamięć

Redakcja: 
Igor Kąkolewski
Joanna Szkolnicka
Marcin Fronia
Miejsce wydania: 
Wydawnictwo: 
Rok wydania: 
2023
ISBN: 
978-83-66847-54-5
 
Książka jest przeglądem polsko-ukraińskich dziejów od wczesnej epoki nowożytnej do czasów współczesnych oraz debat o kulturach pamięci w Polsce i Ukrainie. Andrii Portnov, który jest od wielu lat aktywny w ramach dialogu polsko-ukraińskiego i wykłada historię Polski i Ukrainy w Niemczech, przedstawia również swoje osobiste doświadczenia i opinie. Podejmując zarówno kwestie historyczne, jak i współczesne, Autor stara się przedstawić porównawczą perspektywę, która nie ogranicza się jedynie do bycia „głosem ukraińskim” lub „polskim” na temat stosunków między oboma krajami i narodami.

Publikacja ta jest pierwszą książką z serii: UKRAINA-POLSKA-NIEMCY. TRÓJKĄT DIALOGU wydawaną przez Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie we współpracy z Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce i Ukrainie na Europejskim Uniwersytecie Viadrina, PRISMA UKRAÏNA Research Network Eastern Europe oraz Ukraiński Wolny Uniwersytet w Monachium W ramach serii ukazują się opracowania naukowe, popularnonaukowe eseje i dzieła literackie autorów związanych z wymienionymi w tytule serii krajami. Misją serii jest upowszechnianie doświadczeń i refleksji autorów działających w Ukrainie, Polsce i Niemczech na temat pojednania, dialogu i transferu kulturalnego między państwami i narodami podzielonymi trudnymi doświadczeniami przeszłości i połączonymi historią wspólnego sąsiedztwa.

Książkę można pobrać za darmo w formacie PDF (zob. poniżej).
Wersję niemiecką i angielską z 2020 r. można pobrać pod poniższymi linkami
Ukraińską publikację z 2023 roku można pobrać tutaj: