Nur Erinnerungen und Steine sind geblieben

Wydawnictwo: 
Rok wydania: 
2022
ISBN: 
978-3-657-76009-1

Nur Erinnerungen und Steine sind geblieben - Leben und Sterben einer polnisch-jüdischen Stadt: Tarnów 1918–1945 (Zostały tylko wspomnienia i kamienie. Życie i śmierć w polsko-żydowskim mieście: Tarnów 1918-1945)

Książka opowiada o Tarnowie, w którym przed II wojną światową połowę mieszkańców stanowili Żydzi. Zdecydowana większość Żydów w Polsce mieszkała w miastach, a ich historia otwiera alternatywne spojrzenie na historię tego kraju. Autorka przekracza podziały czasowe i opisuje, jak tkanka społeczna Tarnowa rozpadła się po wkroczeniu Niemców do miasta w 1939 r. Pokazuje, jak zmieniał się stosunek Polaków do ich żydowskich sąsiadów w czasie Zagłady i jak Żydzi walczyli o przetrwanie. Przez pryzmat jednego miasta stawiane są najważniejsze pytania o historię stosunków polsko-żydowskich, w tym o postawę Polaków wobec Zagłady i antysemityzm w powojennej Polsce.