Nur Erinnerungen und Steine sind geblieben

Wydawnictwo: 
Rok wydania: 
2022
ISBN: 
978-3-657-76009-1

Zostały tylko wspomnienia i kamienie - Życie i śmierć w polsko-żydowskim mieście: Tarnów 1918-1945

Książka opowiada o Tarnowie w latach 1918-1945, w którym przed II wojną światową połowę mieszkańców stanowili Żydzi. Zdecydowana większość Żydów w Polsce mieszkała w miastach, a ich historia otwiera alternatywne spojrzenie na historię Polski.
Książka opowiada o codziennym życiu w wieloetnicznym Tarnowie, ale przekracza podziały czasowe i opisuje, jak tkanka społeczna rozpadła się po wkroczeniu Niemców w 1939 roku. Opracowanie to pokazuje, jak zmieniał się stosunek nieżydowskich Polaków do ich żydowskich sąsiadów w czasie Holokaustu i jak ci ostatni walczyli o przetrwanie. Przez pryzmat jednego miasta stawiane są najważniejsze pytania historii stosunków polsko-żydowskich, w tym roli nieżydowskich Polaków w czasie Holokaustu i antysemityzmu w powojennej Polsce.