Modi Memorandi - Leksykon kultury pamięci

Opis bibliograficzny:

Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. Magdalena Saryusz-Wolska, Robert Traba,
współpraca: Joanna Kalicka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014.

Przygotowanie w wersji cyfrowej: Agnieszka Zawadzka

"Nie ma tego rodzaju leksykonu w literaturze polskiej i światowej. Opracowało go wspólnie 101 autorów, wśród których są historycy, socjologowie, kulturoznawcy i przedstawiciele innych dysyplin nauk humanistycznych i społecznych, pracujący w kilkudziesięciu ośrodkach naukowych w Polsce i za granicą. Przedmiotem 180 haseł tej publikacji są język i tradycja badań pamięci. Leksykon porząduje wiedzę na temat form reprezentacji historii, jej kulturowego znaczenia oraz obecności przeszłości w teraźniejszości"

Opis na okładce