Polsko-niemieckie miejsca pamięci, tom 4: Refleksje metodologiczne

Redakcja: 
Robert Traba, Hans Henning Hahn, Maciej Górny, Kornelia Kończal
Miejsce wydania: 
Rok wydania: 
2013
ISBN: 
978-83-7383-499-6

Teksty zamieszczone w czwartym tomie Polsko-niemieckich miejsc pamięci to zaproszenie „za kulisy” projektu. Prezentujemy w nim teoretyczne i metodologiczne założenia całego przedsięwzięcia. Na pytanie o to, jak powstają kultury pamięci i za pomocą jakich instrumentów można je analizować, tom daje nie jedną, lecz wiele uzupełniających się odpowiedzi. Zebrane w nim artykuły dotyczą różnych aspektów badań nad pamięcią i wpływu poszczególnych dyscyplin na powstawanie tożsamości zbiorowych oraz proponują krytyczną konfrontację z przesłankami projektu Polsko-niemieckich miejsca pamięci | Deutsch-Polnische Erinnerungsorte.

Jak wszystkie badania historyczne, badania nad pamięcią potrzebują krytyki źródeł, krytyki metod i krytyki otrzymanych wyników. Projekt Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie odpowiada na tę potrzebę.
(Krzysztof Pomian, Paryż)
 
Projekt ten wypełnia bolesną lukę w dyskursie pamięci.
(Jörn Rüsen, Bochum)

 

Spis treści: 
9
Wprowadzenie

POLSKO-NIEMIECKIE MIEJSCA PAMIĘCI W MIĘDZYNARODOWYM I INTERDYSCYPLINARNYM KONTEKŚCIE

17
Historia transnarodowa, historia wzajemnych oddziaływań i (po)dzielone miejsca pamięci. Tradycje i wyzwania metodologiczne
30
Pamięć transnarodowa ‑ fenomen hybrydyczny? Kultura jako przestrzeń komunikacji
47
Polska obsesja historyczna? Jak historie croisè i komparastyka pozwalają zrewidować pewien stereotyp
60
Europejskie miejsca pamięci
66
Jak podjąć wyzwanie europejskich miejsc pamięci

METODOLOGICZNE SPORY WOKÓŁ BADAŃ NAD PAMIĘCIĄ ZBIOROWĄ

77
Miejsca pamięci. O niebywałej karierze pewnej koncepcji badawczej