Międzynarodowe warsztaty w Monachium

 

How to teach Ukrainian history in Germany, Poland and other European Union countries?
New transnational perspectives on history teaching at school

The English program with the registration link via zoom is available below.

W dniach 17-18 listopada Wolny Uniwersytet Ukraiński wraz z CBH PAN, Leibniz Institute for Educational Media ǀ Georg Eckert Institute in Braunschweig (GEI) oraz Viadrina Center of Polish and Ukrainian Studies organizuje warsztaty, w których wezmą udział uczestnicy z Ukrainy, Niemiec i Polski.

Wymuszona masowa emigracja ukraińskich uczniów w konsekwencji pełnoskalowej wojny Rosji przeciwko Ukrainie rodzi pytanie, w jaki sposób historia Ukrainy może być nauczana w Niemczech, Polsce i innych krajach UE.

W ubiegłym roku CBH PAN wraz z grupą ukraińskich i niemieckich historyków, politologów i germanistów związanych z Uniwersytetem w Heidelbergu rozpoczęło opracowywanie pomocniczych materiałów szkolnych służących wyżej wymienionym celom. Polsko-niemiecka seria podręczników "Europa. Nasza Historia / Europa – Unsere Geschichte " stanowi ważny punkt wyjścia i inspirację dla tego projektu.

Głównym celem warsztatów jest omówienie przygotowanych materiałów dodatkowych do lekcji historii Ukrainy w szerszym kontekście historii Niemiec, Polski, Ukrainy i Europy w celu opracowania kompleksowych materiałów, które mogłyby być wykorzystane w praktyce szkolnej w trzech ww. krajach. Do udziału w dwudniowych warsztatach zaproszeni są nauczyciele historii z Ukrainy, Niemiec i Polski, studenci pedagogiki, nauczyciele historii i badacze zaangażowani w różne międzynarodowe projekty podręczników do nauczania historii.

Program warsztatów umieszczamy poniżej w PDF.

Prosimy o rejestrację do udziału online: https://us06web.zoom.us/j/82254880200

Copyright Marcin Wiatr.