Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora Włodzimierza Borodzieja, wybitnego historyka i publicysty.

12.07.2021