Wyrazy współczucia

27.11.2020

Wyrazy serdecznego współczucia Pani Profesor Annie Wolff-Powęskiej, długoletniej Przewodniczącej  Rady Naukowej Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie z powodu śmierci Męża, pana Eberharda Schulza, składają pracownicy, dyrekcja i Rada Naukowa CBH PAN w Berlinie.