Wykład Prof. Igora Kąkolewskiego na naszym kanale YouTube

03.05.2021

Wykład Prof. Igora Kąkolewskiego
pt. „Konstytucja 3 maja z perspektywy Prus, Saksonii i innych Niemców w polsko-litewskiej Rzeczypospolitej”

Uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791 r. to jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zasłynęła ona jako pierwsza nowoczesna ustawa zasadnicza w Europie i druga na świecie. Istotną rolę w jej przyjęciu odegrała sytuacja międzynarodowa początku lat 90. XVIII wieku, przejściowy sojusz Rzeczypospolitej z Prusami i unia polsko-saska z lat 1697–1763. Reformy tzw. Sejmu Wielkiego (1788–1792) popierało wielu mieszkańców Rzeczypospolitej – w tym zarówno nowi niemieccy przybysze, jak i potomkowie Niemców osiadłych w Polsce już od dawna. W swoim wykładzie prof. Igor Kąkolewski (dyrektor Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie) przedstawi Konstytucję 3 maja jako przykład kształtowania się nowoczesnego prawa państwowego i przybliży jej postrzeganie przez pryzmat niemieckich źródeł z tamtych czasów.