Wykład inauguracyjny Seminarium Klaus Zernack Colloquium

28.03.2019

Wykład inauguracyjny serii wykładów

Fabryki tożsamości?
Muzea i edukacja historyczna w Polsce

w ramach Seminarium Klaus Zernack Colloquium

Prof. Dr Yvonne Kleinmann (Aleksander-Brückner-Zentrum), Prof. Dr Michael G. Müller (Halle-Wittenberg) oraz Dr hab. Igor Kąkolewski (CBH PAN)
zapraszają na wykład inauguracyjny

Prof. Dr YVONNE KLEINMANN
Museum des Zweiten Weltkrieges in Polen
Versuch einer Ausstellungskritik jenseits der politischen Debatte

Kommentarz: Dr Łukasz Jasiński (Berlin)

Wykład odbędzie się w czwartek 28 marca 2019 o godz. 19.00 w bibliotece CBH PAN w Berlinie.

Temat Seminarium KZQ:

Klaus Zernack Colloquium w roku akademickim 2019/2020 poświęcone będzie polskim muzeom historycznym i prowadzonej w nich edukacji historycznej. W Polsce w ciągu ostatnich dziesięciu lat powstało wiele nowych muzeów, które odgrywają ważną rolę w kształtowaniu się tożsamości polskiego społeczeństwa i postrzeganiu przez niego jego własnej historii. Obok tworzenia od podstaw nowych muzeów podejmowano jednocześnie próby radykalnego zreformowania instytucji już istniejących. Muzea stały się poligonem doświadczalnym różnych koncepcji ideowych i wystawienniczych: muzea-świątynie zastąpiły muzea-parki rozrywki, wzrosła rola multimediów jako środków przekazywania wiedzy. Obok tzw. muzeów narracyjnych powstały również takie, które umieściły autentyczne obiekty i ich historie w centrum uwagi. Próbowano zrealizować w praktyce koncepcję muzeum krytycznego, a obok wielkich narracji narodowych, do głosu dopuszczono historie mniejszości.  

Chociaż zadaniem muzeów historycznych jest opowiadanie o przeszłości, to jako instytucje tworzone w teraźniejszości, są one mocno w niej zakorzenione. Prezentowana w nich historia i sposób jej opowiadania są sumą aktualnego stanu wiedzy, obowiązujących trendów i teorii, dostępnych technologii, ale również politycznych i ideowych preferencji ich twórców i fundatorów. Muzea są z jednej strony wyrazem kultury historycznej, a jako instytucje państwowe, utrzymywane ze środków publicznych, mogą stać się barometrem polityki historycznej. Z drugiej strony muzea stanowią nie tylko odbicie treści publicznych debat, ale również aktywnie na nie wpływają.

Prof. Dr Yvonne Kleinmann, ur. 1970. Jest historykiem i muzealnikiem. Współtworzyła on wystawę stałą Jüdisches Museum w Berlinie. Jest  Dyrektorem  Alexander-Brückner-Zentrum für Polenstudien na Uniwersytecie Marcina Lutra w Halle. Jej zainteresowania badawcze i publikacje są związane m.in. z historią Polski i Rosji, dziejami społeczności żydowskiej w Europie Wschodniej.

Kontakt: Dr Małgorzata Popiołek-Roßkamp

Program w całości.