Udana historia ukraińskiego teatru

13.02.2024

Udana historia ukraińskiego teatru.
Marko Kropownyzkyj i miasto jego imienia w archiwach obwodu kirowohradzkiego

Cykl otwartych wykładów „Festung Archiv Ukraine" (pol. „Twierdza Archiwum Ukraina”, ukr. „Archiv Fortetsya Ukrainy”)

Prelegentki: Liliia Marenets (dyrektor Archiwum Państwowego Obwodu Kirowogradzkiego) i Tetiana Honcharova (kierownik Wydziału Informacji i Wykorzystania Dokumentów Archiwum Państwowego Obwodu Kirowogradzkiego).
Moderacja: Eva Yakubovska
Wydarzenie odbędzie się w języku ukraińskim z tłumaczeniem symultanicznym na język niemiecki.

Opis wydarzenia zob. w wersji niemieckiej.

Organizatorzy i partnerzy: Instytut Pileckiego w Berlinie, Bundesarchiv, Viadrina Centre of Polish and Ukrainian Studies, Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie

Rejestracja: https://forms.gle/PQdzxUAfTpQJSVFT9
Rejestracja uczestnictwa online: https://zoom.us/webinar/register/WN_MvXAnz5ES4GojjOJLa7AFw