Sztuka, naród i polityka. Spotkanie autorskie z dr Dianą Wasilewską

22.04.2021

Wydawnictwo Universitas oraz Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie serdecznie zapraszają na spotkanie autorskie z

dr Dianą Wasilewską wokół książki „Mieczysław Treter – estetyk, krytyk sztuki oraz «szara eminencja» międzywojennego życia artystycznego w Polsce”.

Zapraszamy na platformę ZOOM oraz do oglądania transmisji na Facebooku.

Mieczysław Treter to nieco zapomniany kreator polskiego życia artystycznego po 1918 roku, współzałożyciel i dyrektor ważnych instytucji kulturalnych (Instytutu Propagandy Sztuki, Towarzystwa Szerzenia Sztuki Polskiej Wśród Obcych), kurator, kustosz, wreszcie estetyk i krytyk sztuki. Miał jasno sprecyzowaną wizję roli sztuki po odzyskaniu niepodległości. Polska sztuka miała być nieodzownym elementem odbudowującej się państwowości, równie ważnym jak wojskowość czy dźwigana z upadku gospodarka. Miała dowodzić, także na arenie międzynarodowej, „żywotnej siły” narodu polskiego, legitymizując tym samym jego prawo do samostanowienia w ramach odzyskanej wolności.
Postać Mieczysława Tretera będzie punktem wyjścia do rozmowy o uniwersalnych i nader aktualnych problemach - o roli mecenatu państwowego i potrzebie (?) sztuki narodowej, relacji sztuka-polityka, o nacjonalizmie w sztuce i konieczności tworzenia/modyfikowania narodowego imaginarium, będącego źródłem narodowych mitów. Intryguje pewna próba "przewrotu", którego chciał dokonać Treter w relacji logosfery i ikonosfery w polskiej kulturze zdominowanej przez literaturę. Na ile było to zerwanie z tradycją romantyczną i młodopolską, a na ile była to jedynie modyfikacja? Czy wizja polityki kulturalnej Tretera była precedensem? Czy po 1945 roku znaleźli się jej kontynuatorzy, względnie naśladowcy, czy ten rodzaj mecenatu państwowego uległ zapomnieniu i zdezawuowaniu? Nasuwa się wreszcie pytanie o obecne realia dającego się zauważyć narodowego wzmożenia. Czy jest ono w jakimś stopniu analogiczne do międzywojnia i czy Mieczysław Treter ze swoim programem promocji sztuki polskiej zyskałby posłuch również dziś?

W spotkaniu udział wezmą:
Dr Diana Wasilewska (Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)
Dr Agnieszka Chmielewska (Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego)
Dr Hubert Bilewicz (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego)

Spotkanie poprowadzi:
Dr Milena Woźniak-Koch (Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie)