Stulecie wojen światowych: (Re)interpretacje historii w roku jubileuszowym 2014

22.10.2014

W dniu 23.10.2014 Centrum Badań Historycznych w Berlinie PAN wraz z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde zorganizowało międzynarodową debatę pt.: Stulecie wojen światowych: (Re)interpretacje historii w roku jubileuszowym 2014. Inspiracją do debaty stały się przypadające na ten rok 100. rocznica wybuchu I wojny światowej i 75. rocznica wybuchu II wojny światowej. Po przywitaniu przez Corneliusa Ochmanna oraz wprowadzeniu przez prof. Roberta Trabę, dr Jochen Böhler wygłosił wykład na temat „Dyskusje medialne i niemedialne wokół rocznicy 100-lecia wybuchu I wojny światowej”. Dr Julia Eichenberg w swoim komentarzu do wykładu zaapelowała o baczniejsze zwrócenie uwagi na narracje lokalne i regionalne dotyczące wojny. Dalszą cześć programu stanowiła publiczna dyskusja na podium, którą moderował dr Manfred Sapper. W niej wzięli udział: Prof. dr Anna Wolff-Powęska (Poznań), prof. dr Moshe Zimmermann (Jerozolima), prof. dr Milan Ristović (Belgrad), prof. dr Johann Chapoutot (Paryż) i prof. dr Christoph Mick (Coventry). Dyskusja ukazała m.in. jak różnorodnie jest w danych krajach oceniana i pamiętana pierwsza wojna światowa. Również znaczenie drugiej wojny światowej w europejskich kulturach pamięci jest uwarunkowane paradygmatami narodowymi. Na zakończenie prof. Robert Traba podsumował całe spotkanie i zapowiedział publikację wystąpień, by w ten sposób dotrzeć do szerszej publiczności.