SEMINARIUM KLAUS ZERNACK COLLOQUIUM, 13.10.2015

13.10.2015
Rocznice i jubileusze. Percepcja i znaczenie w historii
 
Seminarium Klaus Zernack Colloquium w Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie
prof. Michael G. Müller, prof. Robert Traba oraz prof. Igor Kąkolewski zapraszają na wykład

Andrea Mariani (Lwów)

Publikacje jubileuszowe Towarzystwa Jezusowego - między propagandą religijną a chwałą patronów.
Przykład litewskiej prowincji zakonu

Komentarz: dr Olaf Kwapis (Warszawa)

13 października 2015, godz. 18:00

Referat Andrea Mariani był próbą analizy literackiej i publicystycznej działalności jezuitów, na tle setnych rocznic Towarzystwa Jezusowego w 1640 i 1740 roku. Obchody te były okazją do publikacji prac nie tylko chwalących dotychczasową działalność, ale również przedstawienia szerokiemu gronu odbiorców historii i ideałów Towarzystwa. Mariani bada zarówno samą formę publikacji jak i ich treść, często odwołującą się do postaci bogatych donatorów i magnaterii litewsko-polskiej, które nie zostały jeszcze przebadane.

Andrea Mariani jest pracownikiem Uniwersytet Katolickiego we Lwowie, studiował historię na Uniwersytecie Państwowym w Mediolanie, prace doktorską obronił na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się relacjami między Towarzystwem Jezusowym a szlachtą polsko-litewską, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej połowy XVIII stulecia.