Relacja z konferencji „Niedokończona wojna?”

18.07.2018

Konferencja z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

NIEDOKOŃCZONA WOJNA?
DOŚWIADCZENIE I WOJNY ŚWIATOWEJ I KONSTRUOWANIE POLSKOŚCI

Konferencja pożegnalna prof. Roberta Traby
21
22 czerwca 2018 r.

 

Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie we współpracy z Centrum Studiów Polonoznawczych im. Aleksandra Brücknera (Halle), Muzeum Prus i Brandenburgii (Wustrau), Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej (Darmstadt), Kancelarii Senatu Berlina.
Projekt wspierany przez Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki.

 

Koniec I wojny światowej nie oznaczał jedynie rozpadu dawnego porządku politycznego i zmiany układu sił w Europie. Państwa będące stronami w wojnie jeszcze długo po 1918 odczuwały jej konsekwencje. W Polsce walki trwały do 1921 r. Dawne imperia i nowopowstałe państwa musiały zbudować fundamenty swojej państwowości, kultury, życia politycznego i społecznego. Procesy te toczyły się wewnątrz poszczególnych organizmów narodowych, które przedefiniowywały swoje wartości, relacje społeczne, idee polityczne, a także swój wizerunek na zewnątrz. Polska, podobnie jak wiele innych państw, musiała zdefiniować swoje terytorium oraz określić dominanty tożsamościowe tak, by rozbite przez 123 lata na trzy dzielnice państw zaborczych (Austria, Rosja, Prusy/Niemcy) społeczeństwo mogło stać się nowoczesną wspólnotą narodową.

Celem konferencji była próba odpowiedzi na pytanie, jak I wojna światowa wpłynęła na konstruowanie, rekonstruowanie i dekonstruowanie polskości. Interesowały nas procesy tworzenia i przeobrażania tożsamości społeczeństwa polskiego, w tym również procesy tzw. wędrujących tożsamości. Niemniej ważne było, jak „nowa polskość” postrzegana była z zewnątrz, głównie przez Niemców i Rosjan.

Program konferencji: http://www.cbh.pan.pl/pl/wydarzenia/konferencja-niedoko%C5%84czona-wojna

Film z dyskusji końcowej "Tożsamości indywidualne wobec zbiorowych wyobrażeń polskości": https://drive.google.com/file/d/1mjdaYlG4is-ND2rVoRjaWKgpswbEnIhA/view

Publikacja pokonferencyjna jest planowana na 2019/2020 rok.