Promocja książki Markusa Meckela

18.09.2023

W dniu 18 września 2023 o g. 18.00 w Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie odbędzie się spotkanie autorskie z Markusem Meckelem, wschodnioniemieckim działaczem opozycji demokratycznej, ostatnim ministrem spraw zagranicznych NRD. Publikację Markusa Meckela pt. Osobista historia wolności. Wspomnienia wydało Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie w ramach serii wydawniczej „Przełomy i ludzie dialogu. Z historii polsko-niemieckiego porozumienia”. Publikację można pobrać nieodpłatne ze strony CBH PAN.
Udział w dyskusji weźmie prof. Pierre-Frédéric Weber z Uniwersytetu Szczecińskiego. Słowo wstępne wygłosi Marcin Fronia z CBH PAN w Berlinie.
Spotkanie odbędzie się w języku niemieckim i języku polskim, z tłumaczeniem symultanicznym.
Rejestracja na wydarzenie poprzez kontakt na adres mailowy: marcin.fronia@cbh.pan.pl