PROCESY CHRYSTIANIZACYJNE W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ.

10.06.2016 do 11.06.2016
Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur
Ostmitteleuropas e. V. an der Universität Leipzig oraz Instytut Archeologii i Etnologii PAN zapraszają na konferencję:
 
PROCESY CHRYSTIANIZACYJNE W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ.
HISTORYCZNE TŁO I ASPEKTY CHRZTU MIESZKA I W 966 ROKU

Konferencja dedykowana Profesorowi Klausowi Zernackowi z okazji 85 Urodzin 

Zentrum für Historische Forschung Berlin
der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Majakowskiring 47
13156 Berlin-Pankow