Prezentacja niemieckiego przekładu wystąpień Władysława Bartoszewskiego pt. „Steter Tropfen höhlt den Stein?”

18.02.2022

Prezentacja niemieckiego przekładu wystąpień Władysława Bartoszewskiego pt. „Steter Tropfen höhlt den Stein?”

Link do rejestracji: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_2RCh9R4kQ860S8cGFBrwFg

Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie wraz z Towarzystwem Polsko-Niemieckim w Berlinie oraz Fundacją Konrada Adenauera w Brandenburgii zapraszają na prezentację książki zawierającej niemiecki przekład wystąpień Władysława Bartoszewskiego pt. „Steter Tropfen höhlt den Stein? Was ich zu den Deutschen und über die Deutschen in einem halben Jahrhundert gesagt habe”. Publikacja jest drugim tomem w serii wydawniczej CBH PAN „Przełomy i ludzie dialogu. Z historii polsko-niemieckiego porozumienia”. Prezentacja książki będzie połączona z dyskusją panelową z okazji 100. urodzin Władysława Bartoszewskiego.
Praca Bartoszewskiego nad książką trwała przez 50 lat. Pierwsze zapiski powstały w połowie lat 60., a ostatni tekst dosłownie kilka godzin przed jego śmiercią. Opisane fakty obejmują całą 93-letnią biografię autora. Można więc z pełnym przekonaniem stwierdzić, że jest to swego rodzaju podsumowanie doświadczeń z całego życia Bartoszewskiego: udokumentowanie dramatycznej historii, której był uczestnikiem i świadkiem; ocena bolesnych przeżyć (również własnych); stworzenie gruntu do spotkań i porozumienia, zwłaszcza między młodzieżą i ludźmi wolnymi od obciążeń wcześniejszych pokoleń; działalność na rzecz dobrego sąsiedztwa i partnerstwa w obszarze wspólnej europejskiej kultury i tożsamości. Książkę można czytać na wiele sposobów – wybrać dowolny rozdział lub podążać za chronologią wystąpień Bartoszewskiego.
Pomysłodawcy wydania książki – Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie i Inicjatywa im. Władysława Bartoszewskiego Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Berlinie – dziękują Fundacji Konrada Adenauera za wsparcie projektu.

W prezentacji i dyskusji wezmą udział:
• Anita Baranowska-Koch, przewodnicząca Inicjatywy im. Władysława Bartoszewskiego Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Berlinie
• prof. Igor Kąkolewski, dyrektor Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie
• dr Marcin Barcz, były sekretarz Władysława Bartoszewskiego
• Michael Lingenthal, były dyrektor Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
• Stephan Raabe, były dyrektor biura Fundacji Konrada Adenauera w Warszawie