Premiera nowej książki w naszej serii "Przełomy i ludzie dialogu"

14.03.2023

Z radością informujemy, że nakładem CBH PAN w Berlinie ukazała się nowa publikacja: "Osobista historia wolności. Wspomnienia" autorstwa Markusa Meckela.

Książka oddaje złożoność losów Kościoła ewangelickiego w Niemieckiej Republice Demokratycznej jako ostoi niezależnego myślenia i swobody dyskusji w komunistycznej dyktaturze. Markus Meckel (ur. 1952) wniósł istotny wkład w organizację demokratycznej opozycji we wczesnych latach 80. XX w., a następnie do upadku reżimu Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec (SED). Jego życie było ukształtowane przez edukację poza systemem komunistycznym, odwagę i zmysł organizacyjny. Jako współzałożyciel wschodnioniemieckiej Spcjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) i minister spraw zagranicznych demokratycznego rządu NRD współkształtował proces zjednoczenia Niemiec i uznania granicy polsko-niemieckiej. Działał również na rzecz polsko-niemieckiego pojednania jako poseł do Bundestagu. Wspomnienia Meckela zawierają cenne spojrzenie świadka historii na stosunki polsko-niemieckie z rzadko zauważanej w Polsce wschodnioniemieckiej perspektywy.

Z przedmowy Basila Kerskiego:
"Wspomnienia Markusa Meckela, niemieckiego teologa, antykomunistycznego opozycjonisty i polityka, ukazują się w polskim tłumaczeniu w momencie dramatycznym dla Europy. Żyjemy ponownie w czasie wojny. Doświadczamy powrotu polityki rewizji granic, brutalnej napaści dyktatury na demokratyczne państwo. Jesteśmy dziś jednak również świadkami siły solidarności: solidarności wspólnoty Ukraińców oraz solidarności wielu Europejczyków z ukraińskim narodem, ofiarami wojny. Żyjemy ponownie w czasach, kiedy nie tylko słowem i postawą obywatelską, lecz także bronią trzeba chronić demokrację, wolność i życie niewinnych ludzi".

"Osobista historia wolności. Wspomnienia" Markusa Meckela to trzeci tom w serii "Przełomy i ludzie dialogu. Z historii polsko-niemieckiego porozumienia", wydawanej przez CBH PAN w Berlinie. Przedstawione w niej osoby – zarówno znane, jak i rzadziej zauważane w szerszych debatach publicznych – wniosły ważny wkład do porozumienia polsko-niemieckiego po II wojnie światowej.

Książkę można pobrać za darmo w formatach PDF i EPUB pod adresem: https://cbhist.pan.pl/publikacje-online/e-booki/.

Dodatkowo  istnieje możliwość  (zob. poniżej) pobrania przedmowy autora do polskiego wydania w dwóch wersjach językowych.


Publikacja ukazała się dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.