Praktyki

07.09.2018 do 20.09.2018

Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie oferuje od października 2018 na min. 3 miesiące praktyki dla studentów z Polski i z Niemiec przy następujących projektach:

- Koordynacja projektu: Naukowa Nagroda Ambasadora RP 2018
-  Współkoordynacja projektów naukowych

Od 2006 roku berlińska stacja Polskiej Akademii Nauk działa jako Centrum Badań Historycznych PAN (CBH PAN). Jest to jedyna placówka zagraniczna Akademii, która prowadzi własną działalność naukowo-badawczą w zakresie kultur pamięci w Polsce, Niemczech oraz Europie, migracji, historii II wojny światowej oraz odnosząca się do aktualnych dyskursów historycznych w obu krajach. Celem CBH PAN jest badanie stosunków polsko-niemieckich w kontekście europejskim.

 

Profil praktyki

KOORDYNACJA PROJEKTU: NAUKOWA NAGRODA AMBASADORA RP 2018

Naukowa Nagroda Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej została powołana w 2008 roku przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej i Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie.
Przyznawana jest za wybitne i innowacyjne prace doktorskie oraz magisterskie z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, poświęcone historii i kulturze Polski oraz relacjom polsko-niemieckim. Nagroda promuje młodych naukowców, zachęca studentów oraz doktorantów z niemieckich szkół wyższych i uniwersytetów do podejmowania tematyki związanej z Polską. Nagroda jest okazją do publicznego uhonorowania młodych ludzi za zaangażowanie naukowe.

Zadania
Praktykanci pomagają przy organizacji międzynarodowego posiedzenia jury oraz publicznego wręczenia Naukowej Nagrody Ambasadora RP 2018. Do głównych zadań praktykantów należą: przygotowanie materiałów do tych wydarzeń, przeprowadzenie kwerend, redakcja tekstów, tłumaczenia, tworzenie różnorodnych tekstów anonsujących to wydarzenie, wsparcie w kwestiach logistycznych oraz pomoc na miejscu. Mile widziane jest uczestniczenie w imprezach naukowych Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk.

Nasze oczekiwania

 • ukończone studia licencjackie z zakresu historii, kulturoznawstwa lub nauk społecznych
 • doświadczenia zawodowe w koordynacji projektów
 • zainteresowanie projektami naukowymi i jego zarządzaniem oraz historią stosunków polsko-niemieckich
 • bardzo dobra znajomość języka niemieckiego i co najmniej dobra znajomość polskiego, mile widziana znajomość innych języków
 • sprawna obsługa komputera: MS-Office
 • umiejętność pracy w zespole, samodzielność, zaangażowanie, kreatywność

 

Nasza oferta

 • możliwość zdobycia doświadczenia w dziedzinie nauki, badań i koordynacji projektów
 • kontakty i zdobycie dodatkowej wiedzy w zakresie własnych zainteresowań badawczych
 • własne stanowisko pracy
 • opieka merytoryczna jednego z pracowników zespołu
 • świadectwo odbycia praktyk

 

WSPÓŁKOORDYNACJA PROJEKTÓW NAUKOWYCH

Zadania
Praktykanci pomagają zespole przy organizacji seminarium Klaus Zernack Colloquium, które odbywa się raz w miesiącu oraz dalszych planowanych imprezach naukowych. Ponadto do głównych zadań praktykantów należą prace redakcyjne przy różnych publikacjach naukowych, tłumaczenia i przeprowadzenie kwerend, współtworzenie materiałów promocyjnych, a także pomoc techniczna przy wykładach i seminariach. Jednocześnie istnieje możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy z dziedziny historii stosunków polsko-niemieckich. Mile widziane jest uczestniczenie w imprezach naukowych Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk.

Nasze oczekiwania

 • ukończone studia licencjackie z zakresu historii, kulturoznawstwa lub nauk społecznych
 • doświadczenia zawodowe w koordynacji projektów
 • zainteresowanie projektami naukowymi i jego zarządzaniem oraz historią stosunków polsko-niemieckich
 • bardzo dobra znajomość języka niemieckiego i polskiego, mile widziana też znajomość innych języków
 • sprawna obsługa komputera: MS-Office
 • umiejętność pracy w zespole, samodzielność, zaangażowanie, kreatywność

 

Nasza oferta

 • możliwość zdobycia doświadczenia w dziedzinie nauki, badań i koordynacji projektów
 • kontakty i zdobycie dodatkowej wiedzy w zakresie własnych zainteresowań badawczych
 • własne stanowisko pracy
 • opieka merytoryczna jednego z pracowników zespołu
 • świadectwo odbycia praktyk

 

Praktyki można odbywać w trakcie roku akademickiego lub w czasie przerw semestralnych (co najmniej 3miesiące). Godziny pracy muszą być dopasowane do godzin otwarcia CBH. Planowane jest wynagrodzenie finansowe. .

Zakwaterowanie
Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk niestety nie może zapewnić noclegu praktykantom spoza Berlina, ani pokryć kosztów zakwaterowania.

Zgłoszenie
Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia drogą mailową do 20 września br. Aplikacje powinny zawierać: list motywacyjny, życiorys, zaświadczenie o immatrykulacji na uniwersytecie i ewentualne zaświadczenia o przebytych praktykach. Prosimy także o wskazanie, którą z proponowanych praktyk jesteście Państwo zainteresowani.