Poszukujemy informacji

31.03.2016
Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie prosi osoby będące w posiadaniu informacji na temat wydania i tłumaczenia ksiąki Antoniego Mączaka pt.: Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku o kontakt na adres:
 
Zentrum für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften, Majakowskiring 47, 13156 Berlin