Polska awangarda w Berlinie

30.07.2017
Konferencja wpisuje się w obchody 100-lecia polskiej awangardy, które odbędą się w Polsce w 2017 roku. Jej tematyka obejmie przede wszystkim relacje pomiędzy awangardowymi artystami z Polski a środowiskiem berlińskim od pierwszych dekad XX wieku aż do czasów współczesnych.
 
Berlin stanowi jedno z kluczowych miejsc na mapie transnarodowych ruchów awangardowych. Skupiał i nadal skupia twórców różnych narodowości, wyznań i kultur, w tym także artystów z Polski – plastyków, literatów, poetów, muzyków, twórców teatralnych, kolekcjonerów i krytyków sztuki. W trzech pierwszych dekadach XX wieku swoją wyraźną obecność na berlińskiej scenie kulturalnej zaznaczyli mi.in. tacy twórcy jak: Stanisław Przybyszewski, założyciele i członkowie poznańskiej grupy BUNT, członkowie grupy Blok i Formistów, nowatorscy teoretycy sztuki, poeci i pisarze (Tadeusz Peiper i Aleksander Wat) i artyści zaliczani dziś do klasyki awangardy o randze międzynarodowej (Henryk Berlewi, Teresa Żarnowerówna). Byli oni aktywnymi członkami środowiska berlińskiej awangardy, czerpali z niego inspiracje, ale także wnosili nowe, nieznane kulturze zachodnioeuropejskiej idee zarówno w zakresie formy, jak i ikonografii. Polscy artyści udzielali się na berlińskiej scenie artystycznej także po II wojnie światowej, pracowali i mieszkali w Berlinie, a swoje dzieła prezentowali m.in. na Berlińskich Biennale. Wśród nich są m.in. Katarzyna Kozyra, Jerzy Kosałka, Paweł Althamer, Wilhelm Sasnal czy Artur Żmijewski jako kurator 7. Biennale.
 
Konferencja nie ograniczy się do tematów z zakresu sztuk plastycznych, mile widziane będą także referaty z dziedzin literatury, teatru, muzyki i filmu. Zagadnienia na niej poruszane nie muszą posiadać wyraźnych granic chronologicznych.
W ramach interdyscyplinarnego ujęcia paradygmatu polskiej awangardy w Berlinie, szczególnie ważne będzie skupienie się na kilku istotnych zagadnieniach i pytaniach badawczych:
  • procesy i przyczyny, które wpłynęły na obecność przedstawicieli/-lek polskiej awangardy w Berlinie, w tym wpływ wydarzeń politycznych, przemian społecznych i kulturowych
  • problem migracji idei artystycznych, kierunek wpływów, procesy ich przyswajania, odrzucania lub modyfikacji
  • kontakty artystyczne pomiędzy artystami polskimi i niemieckimi, ich tło społeczne i kulturalne
  • udział polskich artystów awangardowych w wystawach, koncertach, przedstawieniach
  • polsko-niemieckie (berlińskie) grupy artystyczne
  • recepcja polskiej sztuki awangardowej w Berlinie przez krytykę artystyczną, prasę i publiczność
  • awangarda polska na tle berlińskiego rynku sztuki
  • czy sztuka awangardowa może być nośnikiem odrębności narodowej czy kulturowej, zwłaszcza za granicą, czy też raczej dąży do uniwersalnej, ponadnarodowej formy?
Na zgłoszenia tematów czekamy do 30 lipca 2017 roku.
 
Propozycje wystąpień w formie abstraktów (250 słów) w j. angielskim lub niemieckim, wraz z krótkim biogramem prosimy przesyłać na adres: malgorzata.stolarska-fronia@cbh.pan.pl
 
Konferencja odbywać się będzie w j. angielskim i niemieckim, bez tłumaczenia.
Planowany termin: 14-15 grudnia 2017 roku.
 
Ilustracja: