Pionierzy polsko-niemieckiego dialogu. Prezentacja książki

16.09.2019

Cykl „Geschichte in Pankow”

Pionierzy polsko-niemieckiego dialogu. Prezentacja książki Radosława Ptaszyńskiego:
Stommizm. Biografia polityczna Stanisława Stommy

Stanisław Stomma (1908-2005), polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, nauczyciel akademicki, publicysta, działacz katolicki i polityk należał w PRL w latach 60. i 70. XX wieku do pionierów polsko-niemieckiego dialogu i pojednania. Już od 1957 roku nawiązywał kontakty ze środowiskami politycznymi w RFN, otwarcie formułując przy tym warunek nienaruszalności powojennych granic. W 1969 roku jako pierwszy polski poseł został przyjęty przez prezydenta Niemiec Gustava Heinemanna. W 1980 roku opublikował przełomową dla polsko-niemieckiego dialogu książkę Czy fatalizm wrogości? Refleksje o stosunkach polsko-niemieckich 1871–1933. Po przełomie 1989 roku uczestniczył w gremiach związanych z kształtowaniem polskiej polityki zagranicznej. Był również członkiem Towarzystwa Polsko-Izraelskiego i Rady ds. Stosunków Polsko-Żydowskich przy Prezydencie RP.

W prezentacji wydanej w języku polskim w 2018 r., niezwykle inspirującej, barwnie napisanej i opartej na szerokich badaniach biografii politycznej i intelektualnej Stanisława Stommy, jednego z najważniejszych pionierów powojennego polsko-niemieckiego dialogu, wezmą udział Radosław Ptaszyński – autor książki (Uniwersytet Szczeciński) oraz wybitni znawcy twórczości i działalności Stanisława Stommy – Wolfgang Pailer (Berlin) i Robert Żurek (Fundacja Krzyżowa).

 

Notki biograficzne o uczestnikach

Radosław Ptaszyński – historyk, politolog, socjolog; dr. hab. i adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Szczecińskiego; sekretarz redakcji Polish Biographical Studies; nominowany do nagrody im. Oskara Haleckiego Książka Historyczna Roku (2018); laureat Nobla Zachodniopomorskiego (2019); członek Polskiego Towarzystwa Historycznego i Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich; opublikował m.in.: Pisma wybrane Stanisława Stommy, t. 1-3, (2017) oraz Polifonia pamięci. Między niemiecką przeszłością a polską tożsamością. Kołobrzeg 1945-2015, (współredakcja J. Suchy), (2017).

Wolfgang Pailer - slawista i romanista Slawist, 1978-2011 tłumacz na j. polski w Niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych – Ambasadzie Niemiec w Warszawie. Autor m.in.: Stanislaw Stomma – Nestor der polnisch-deutschen Aussöhnung (Stanisław Stomma – nestor polsko-niemieckiego pojednania, 1995), Na przekór fatalizmowi wrogości – Stanislaw Stomma i stosunki polsko-niemieckie (Dem Fatalismus der Feindschaft zum Trotz – Stanislaw Stomma und die deutsch-polnischen Beziehungen, (1998).

Robert Żurek – historyk i teolog, dyrektor zarządzający Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, w przeszłości m. in. zastępca dyrektora Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie oraz dyrektor wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Zajmuje się głównie relacjami polsko-niemieckimi, a zwłaszcza procesem pojednania i kulturą pamięci. Tym tematom poświęcił dwie monografie oraz około trzydziestu artykułów naukowych. Ponadto jest autorem bądź współautorem licznych artykułów popularnonaukowych, kilku wystaw, tomów wywiadów ze świadkami czasu, filmu dokumentalnego i słuchowiska radiowego.

Prezentacje współorganizuje Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.