ONLINE KZQ - Dr. Matthew Frank (Leeds) Making Minorities History.

17.12.2020
Cykl wyładów: Prawa mniejszości, samostanowienie i plebiscyty terytorialne w Europie po 1918 roku

DR MATTHEW FRANK (LEEDS)

Making Minorities History. O historii przepływów ludności w Europie.

Komentarz: Prof. Tim Buchen (Drezno)

Czwartek, 17 grudnia 2020, godz. 18.15
Transmisja w formie podcastu na kanale Spotify Deutsches Kulturforum östliches Europa: https://spoti.fi/2J4LyHI

W swojej książce Making Minorities History. Population Transfer in Twentieth Century Europe Matthew Frank podejmuje temat zorganizowanego przepływu ludności w XX wieku. Bada koncepcje i stanowiska wyrażane przez imperia i ich sojuszników oraz rolę czynników państwowych w poszczególnych przesiedleniach. Przywołuje w formie studiów przypadków m.in. wymianę ludności między Grecją a Turcją przeprowadzoną na podstawie traktatu w Lozannie z 1923 r., zainicjowany przez Hitlera w oparciu o umowy z Włochami i ZSRR „powrót do Rzeszy” Południowych Tyrolczyków i Niemców bałtyckich oraz wypędzenie Niemców sudeckich z Czechosłowacji. Komentarz do wykładu Matthew Franka wygłosi Tim Buchen, który w swojej wypowiedzi uwzględnieni perspektywę przesiedlonych mniejszości.
Dr Matthew Frank studiował historię w School of Slavonic and East European Studies na University College w Londynie. Pracował jako nauczyciel języka angielskiego w Moskwie i w jednej ze szkół średnich w Dreźnie. Doktoryzował się w 2005 r. w St Antony’s College na Uniwersytecie Oksfordzkim w zakresie historii nowożytnej. Jest współwydawcą czasopisma „Contemporary European History”.
Prof. Tim Buchen wykłada historię na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie. Specjalizuje się w zakresie społecznych i ekonomicznych powiązań Niemców we wschodniej Europie XIX i XX w.