Ogłoszenie o pracę

19.08.2016
Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie ogłasza konkurs na stanowisko eksperta
 
Nazwa stanowiska: Ekspert
Miejsce pracy: Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie

Opis stanowiska

 1. Merytoryczna i praktyczna koordynacja prac w ramach:
 • planowanej wystawy: „Niemiecka okupacja ziem polskich w czasie II wojny światowej” organizowanej wraz z muzeum Topografia Terroru w Berlinie;
 • projektu wydawniczego „Hamekomot. Polacy, Niemcy, Żydzi. Miejsca pamięci i zapomnienia.”
 1. Autorstwo artykułów naukowych i recenzji w języku polskim i niemieckim oraz w językach trzecich.
 2. Przygotowanie i realizacja organizowanych przez CBH PAN konferencji i innych imprez naukowych bądź popularyzacyjnych.
 3. Upowszechnianie nauki poprzez organizowanie wykładów dla szerszej publiczności.
 4. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na działalność naukową CBH PAN.

Wymagania

 1. Wykształcenie wyższe z dziedziny nauk historycznych (historia sztuki).
 2. Posiadanie stopnia naukowego doktora.
 3. Udokumentowany dorobek naukowy.
 4. Doświadczenie wystawiennicze.
 5. Doświadczenie w pracy muzealnej.
 6. Znajomość języka:
 • niemieckiego, angielskiego i polskiego w mowie i piśmie;
 • podstawy języka hebrajskiego i jdysz.
 1. Doświadczenie w redakcji tekstów naukowych i dydaktycznych z dziedziny humanistyki i historii.
 2. Doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów badawczych.
 3. Doświadczenie i umiejętność pracy w zespole.

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę na czas określony na podstawie polskiego prawa pracy.

Zgłoszenia w postaci:

 1. życiorysu
 2. listu motywacyjnego
 3. dodatkowych dokumentów (kopie) potwierdzające kwalifikacje

prosimy przesyłać na adres e-mail: info@cbh.pan.pl

Termin aplikacji: 19.08.2016

Termin rozmów kwalifikacyjnych dla wybranych kandydatów: pierwszy tydzień września 2016

Termin rozpoczęcia zatrudnienia: październik 2016

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).