Oferta pracy

05.01.2017

Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie ogłasza konkurs na stanowisko: specjalista ds. administracyjno-finansowych

Miejsce pracy: Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie
 
Opis stanowiska
 1.  Opracowywanie zarządzeń, regulaminów i instrukcji regulujących wewnętrzną działalność/optymalizacja istniejących procedur i procesów
 2.  Przygotowywanie umów; dokumentów do przeprowadzania przetargów i postępowań konkursowych
 3.  Przygotowanie planów finansowych, budżetów i kontrola ich realizacji, w tym sporządzanie stosownych wniosków i sprawozdań
 4.  Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji księgowej
 5. Ścisła współpraca ze wszystkimi biurami Kancelarii PAN
 6.  Współpraca z zewnętrzną kancelarią prawną
 7.  Nadzór nad budynkiem
Wymagania
 1.  Wykształcenie wyższe, kierunkowe (finanse, rachunkowość, ekonomia lub zarządzanie)
 2.  Minimum 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 3.  Odpowiedzialność i zaangażowanie w realizację zadań, dbałość o szczegóły
 4.  Dobra organizacja pracy własnej i umiejętność nadawania priorytetów zadaniom do wykonania
 5.  Sumienność
 6.  Znajomość języka niemieckiego pozwalająca na swobodną komunikację
Forma zatrudnienia
 
Umowa o pracę na czas określony na podstawie polskiego prawa pracy.
 
Zgłoszenia w postaci:
1. życiorysu
2. listu motywacyjnego
3. dodatkowych dokumentów (kopie) potwierdzające kwalifikacje
prosimy przesyłać na adres e-mail: info@cbh.pan.pl
 
Termin aplikacji: 31.01.2017
Termin rozpoczęcia zatrudnienia: marzec 2017
 
Prosimy o dopisanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).