Oferta pracy

11.01.2016
Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie ogłasza konkurs na stanowisko: specjalista w ramach programu HORYZONT 2020
Miejsce pracy: Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony
Wymagania:
 
1.            wykształcenie wyższe z dziedziny nauk historycznych (historia sztuki)
2.            udokumentowany dorobek naukowy
3.            znajomość języków: niemiecki, angielski i polski w mowie i piśmie, podstawy języka hebrajskiego
4.            doświadczenie wystawiennicze
5.            doświadczenie w pracy muzealnej
6.            doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów badawczych
7.            doświadczenie i umiejętność pracy w zespole
 
Zgłoszenia w postaci:
 
1.            życiorysu
2.            listu motywacyjnego
3.            dodatkowych dokumentów (kopie) potwierdzających kwalifikacje
 
prosimy przesyłać do dnia 26 stycznia 2016 r. na adres e-mail: info@cbh.pan.pl
 
 
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133,poz. 883)