Obozy były niemieckie

07.02.2017

Auschwitz i Majdanek zostały nazwane "polskimi obozami koncenracyjnymi". Rozmowa z prof. Robertem Trabą:

LINK: Obozy były niemieckie