O „Wypędzeniach” jako części historii niemieckiej okupacji

07.09.2016
7 września w berlińskiej centrali Fundacji Konrada Adenauera otwarta została wystawa Związku Miast Polskich pt.:
„Vertriebene 1939…Deportationen von polnischen Bürgern aus den ins Dritte Reich eingegliederten Gebieten." 
Z gościnnym wykładem wystapił prof. Hans Henning Hahn.
 
WYSTAWA (link)
 
Polecamy Państwu tekst posłowia do katalogu wystawy autorstwa Roberta Traby i Katarzyny Woniak, którzy w imieniu CBH PAN byli konsultantami wystawy.

O „Wypędzeniach” jako części historii niemieckiej okupacji (PDF)

"Terror i germanizacja Polski objęły wszystkie sfery życia codziennego. Podział rasowy, definiujący relacje miedzy okupantami a okupowanymi dotyczył m.in. przestrzeni publicznej, gdzie wyznaczano strefy specjalne „tylko dla Niemców”; sfery obyczajowej, tzn. na ziemiach wcielonych do Rzeszy Polacy musieli składać ukłon żołnierzom niemieckim i umundurowanym członkom NSDAP oraz szkolnictwa, w którym ograniczono obowiązkową naukę tylko do pierwszych klas szkoły podstawowej, zlikwidowano w ogóle szkolnictwo polskie, a za publiczne posługiwanie się j. polskim groziła kara."