Między europejską historią przemocy a kulturowym rozkwitem

09.04.2024

Między europejską historią przemocy a kulturowym rozkwitem. Wnioski z ukraińskich archiwów państwowych w Czerniowcach

09.04.2024, 18.00 | Pariser Platz 4A, 10117 Berlin
Rejestracja: https://forms.gle/HEd77V3SmA1PR2cE7
Rejestracja uczestnictwa online: https://zoom.us/webinar/register/WN_GZEn0CKERda2xxuWOuIeig

W dyskusji udział wezmą:

Nataliia Masiian
Od 2005 r. kierowniczka Działu ds. Korzystania ze Zbiorów, a od 2018 r. starszy pracownik naukowy w prywatnej firmie „Archiwalne systemy informacyjne”. Jej zainteresowania badawcze obejmują powszechną historię lokalną Bukowiny oraz działalność tamtejszych instytucji edukacyjnych i kulturalnych, stowarzyszeń akademickich itp.

Mykola Rubanets
Od stycznia 2021 r. jest dyrektorem Archiwum Państwowego Obwodu Czerniowieckiego. Jego badania koncentrują się na historii i etnologii Bukowiny i Huculszczyzny, obrzędach i tradycjach Hucułów i Ukraińców bukowińskich, etnogenezie Hucułów, walce wyzwoleńczej bukowińskich Ukraińców w XX wieku, sztucznie wywołanym głodzie w latach 1946–1947 na Czerniowszczyznie oraz terrorze i ucisku władzy radzieckiej w regionie. Jest autorem licznych artykułów naukowych i publicystycznych.

Moderator: Andrii Portnov
Wykładowca „Entangled History of Ukraine” na Uniwersytecie Europejskim Viadrina. W 2015 r. otrzymał Nagrodę Barona Velge i wygłosił serię wykładów w ramach Międzynarodowej Katedry Historii II Wojny Światowej na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli. Prowadził badania i wykładał na uniwersytetach w Bazylei, Genewie, Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, Sciences Po Paris, Sciences Po Lyon i Instytucie Nauk o Człowieku (IWM) w Wiedniu.

Opis wydarzenia zob. w wersji niemieckiej.

Organizatorzy i partnerzy: Instytut Pileckiego w Berlinie, Bundesarchiv, Viadrina Centre of Polish and Ukrainian Studies, Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie