Jak wspólnie pisać historię?

05.09.2019

Jak wspólnie pisać historię?
O szansach i wyzwaniach nowatorskiego projektu
podręcznika „Europa. Nasza historia“

Spotkanie dyskusyjne

Miejsce: polsko-niemiecka księgarnia buch|bund, Sanderstr. 8, 12047 Berlin (U8 Schönleinstraße)
Czas: 5 września 2019 r., 19:00 godz.

 

Polaków i Niemców łączy długa historia wzajemnych relacji. Nie brakuje w niej zarówno wydarzeń, które wciąż dzielą, ale i takich, które zbliżają. Wydarzenia historyczne mogą stać się przedmiotem aktualnych konfliktów lub też służyć ich legitymizacji. Stąd tak ważny jest nieustanny dialog między Polakami i Niemcami o wspólnej historii, która dzieli, a zarazem łączy (shared and divided history). Dialog ten może pomóc budować mosty porozumienia, a jednocześnie kruszyć mury nieufności.

Stąd tak symboliczną rolę dla edukacji szkolnej odgrywa „Europa. Nasza historia” – to opracowany wspólnie przez polskich i niemieckich ekspertów czterotomowy podręcznik do nauki historii w Polsce i w Niemczech, którego trzeci tom (XIX w.) właśnie się ukazał. Niezwykłe jest to, że Niemcy i Polacy – będący niegdyś po przeciwnych stronach konfliktów wojennych – dziś wspólnie piszą europejski podręcznik do historii. Dzieje się tak pomimo tego, że współpraca w Europie wciąż nie jest wolna od rozbieżności i konfliktów, a kontrowersje wokół historii ciągle jeszcze są przedmiotem publicznych debat. Podręcznik ukazuje zróżnicowanie Europy i pluralizm europejskich pamięci historycznych, a także – w sposób adekwatny do wieku – wyostrza postrzeganie sposobów pisania historii i metod konstruowania pamięci historycznej. „Europa. Nasza historia” opisuje historię z różnych punktów widzenia, a przez to uczy wzajemnego zrozumienia i empatii.

Instytut Międzynarodowych Badań Podręcznikowych im. Georga Eckerta w Brunszwiku (Członek Stowarzyszenia Leibniza) wspólnie z Departamentem Senatu ds. Edukacji, Młodzieży i Rodziny miasta Berlina zapraszają serdecznie na spotkanie dyskusyjne, podczas którego będziemy rozmawiać o genezie i celach projektu, a także o związanych z nim wyzwaniach. Naszymi gośćmi będą:

  • Andrzej Dusiewicz (Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne)
  • dr Dominik Pick (Centrum Badań Historycznych w Berlinie Polskiej Akademii Nauk)
  • dr Thomas Strobel (Ministerstwo Nauki, Młodzieży i Sportu Kraju Związkowego Brandenburgii)
  • Joanna Zaborowski (nauczycielka historii, rzeczniczka Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej Nauczycieli i Nauczycielek przy Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej Historyków i Geografów)
  • moderacja: Dorothea Traupe (wolna trenerka i tłumaczka)

Spotkanie odbędzie się w języku polskim i niemieckim. Prosimy o rezerwację słuchawek do tłumaczenia pod adres info@buchbund.de.

Seria podręczników „Europa. Nasza historia“ powstaje przy współpracy polskich i niemieckich ekspertów poszczególnych epok, praktyków szkolnych i wydawnictw. Podręcznik jest przeznaczony do użytku na lekcjach historii zgodnie z programem nauczania. Powstaje on pod redakcją merytoryczną Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej Historyków i Geografów, w kooperacji z Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie oraz Instytutem Międzynarodowych Badań Podręcznikowych im. Georga Eckerta w Brunszwiku (Członek Stowarzyszenia Leibniza), które koordynują prace merytoryczne. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną podręcznika europa-nasza-historia.org.

http://europa-unsere-geschichte.org

 

Organiziwane przez: