Historie nr 12 online: Wojna i Pokój

25.06.2019

Dwunasty numer rocznika poświęcony jest najważniejszym rocznicom 2018/2019: 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, 75. rocznicy przywrócenia niepodległości Polski i 30. rocznicy upadku komunizmu w Polsce i NRD.

Spis treści

Link do publikacji online