Gratulujemy prof. Robertowi Trabie!

28.06.2023

Zespół CBH PAN gratuluje prof. dr. hab. Robertowi Trabie - nowemu doktorowi honoris causa Uniwersytetu Marcina Lutra!

Historyk, politolog i kulturoznawca Roberta Traba był dyrektorem CBH PAN w Berlinie w latach 2006-2018. Jego bliska współpraca z Katedrą Historii Europy Wschodniej Uniwersytetu Marcina Lutra trwa już prawie 30 lat. Wraz z Michaelem G. Müllerem współprzewodniczył Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej Historyków i Geografów, wspólnie zainicjowali i zorganizowali Kolokwium im. Klausa Zernacka w Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie. Od 2011 r. prowadził kampanię na rzecz utworzenia interdyscyplinarnego centrum studiów polskich w Niemczech, które w 2013 r. zostało otwarte w formie Centrum Aleksandra Brücknera (Halle/Jena).

Robert Traba jest znany zarówno historykom, jak i kulturoznawcom ze swoich badań nad historią ponadnarodowych relacji i wzajemnych powiązań, krytycznej analizy europejskich kultur i praktyk pamięci, przekazywania wyników badań naukowych szerszej publiczności - a także z niestrudzonego zaangażowania w polsko-niemiecki dialog na temat podzielonej historii sąsiedztwa. Uniwersytet Marcina Lutra przyznał mu tytuł doktora honoris causa 28 czerwca 2023r. w audytorium Lion Building. Z tej okazji Robert Traba opowiedział o "Miterbenschaft"/ kulturowej sukcesji. Dlaczego powinniśmy (nie) pamiętać o niechcianym dziedzictwie?