Debata: Krzyk "wielkiej ciszy"

11.02.2015

21 listopada 2015
Pałac Krzysztofory, Kraków

Debata o roli pamięci w 70 rocznicę zakończenia II wojny światowej z udzialem prof. dr hab. Roberta Traby oraz prof. dr hab. Przemysława Czaplińskiego.