CfP - Sympozjum naukowe "WOKÓŁ OKRĄGŁYCH STOŁÓW I NEGOCJACJI W POLITYCE"

14.06.2021
Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie
 
dr Łukasz Jasiński (koordynator) oraz
 
Prof. Igor Kąkolewski (Dyrektor CBH PAN w Berlinie)
 
zapraszają do udziału w sympozjum naukowym online pt.
 
WOKÓŁ OKRĄGŁYCH STOŁÓW I NEGOCJACJI W POLITYCE. NOWE KIERUNKI BADAŃ
 
30 sierpnia 2021 r.

Zagadnienie roli negocjacji i kompromisów w polityce, w tym obrad Okrągłych Stołów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, pozostaje od lat żywym przedmiotem zainteresowania historyków, politologów i przedstawicieli innych dziedzin nauki. Mimo licznej literatury przedmiotu w dalszym ciągu istnieją tematy wymagające przenalizowania. Odczuwalny jest zwłaszcza niedosyt ujęć komparatystycznych i transnarodowych związanych z Okrągłymi Stołami z lat 1989-1990.
Można również mówić o potrzebie badań łączących refleksję historyczną nad upadkiem komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej z analizami dotyczącymi współczesności, np. inspiracji polskimi doświadczeniami w odchodzeniu od Apartheidu w RPA i innych regionach świata.
Jak zauważył prof. Padraic Kenney: „Okrągły Stół to przykład polityki, która miała znaczny, pozytywny wpływ na współczesny świat. Polityczny sens negocjacji i kompromisu jest dzisiaj zupełnie inny niż kiedyś”. Refleksja nad przebiegiem i dziedzictwem Okrągłych Stołów, a także roli negocjacji i kompromisów w polityce jest szczególnie interesująca współcześnie, w dobie rosnących podziałów i polaryzacji społeczeństw.

Do udziału w sympozjum zapraszamy historyków, politologów i przedstawicieli innych dyscyplin. Obrady będę prowadzone w języku polskim i niemieckim. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne. W wyjątkowych przypadkach dopuszczamy wygłoszenie referatu w języku angielskim.

Organizatorzy przewidują publikację wybranych tekstów pokonferencyjnych.

Prosimy o przesyłanie abstraktów referatów (do 300 słów) wraz z krótkim biogramem oraz afiliacją instytucjonalną na adres:
dr Łukasz Jasiński: lukasz.jasinski@cbh.pan.pl

Termin składania propozycji to 14 czerwca 2021

Uwaga: Ze względu na pandemię COVID-19 całe sympozjum odbędzie się w formule online. Bliższe informacje zostaną przesłane bezpośrednio zakwalifikowanym uczestnikom.