3. Klaus Zernack Colloquium 2021

20.05.2021
 
Zapraszamy na seminarium pt.
 
Partycypacja i wykluczenie w imperiach. Możliwości edukacyjne w XIX wieku
 
w ramach cyklu
 
Klaus Zernack Colloquium 2021: Wewnątrz czy na zewnątrz? Historyczne debaty o politycznej i społecznej partycypacji w Europie środkowo-wschodniej
 
20 maja 2021, godz. 18.00

Wydarzenie w formie webinarium na platformie Zoom (REJESTRACJA) i transmisji na profilu Facebook CBH PAN

Głównymi bohaterami tego seminarium będą grupy, które Polsce pod zaborami nie zajmowały dominującej pozycji. Nasi goście, prof. Yvonne Kleinmann i dr Martin Rohde, omówią opcje wyboru języka czy przynależności polityczno-społecznej, jakie stawały przed niepolską ludnością pod rządami mocarstw: rosyjskiego, pruskiego i austriackiego. Jakie możliwości partycypacji istniały w rosyjsko- czy niemieckojęzycznych szkołach i uczelniach, a jakie w żydowskich lub ukraińskich? Czy na przełomie XIX i XX wieku mniejszości dysponowały alternatywnymi, instytucjonalnymi i językowymi rozwiązaniami? Przyjmując perspektywę porównawczą, prof. Kleinmann i dr Rohde zastanowią się nad wpływem edukacji, roli języków i oddziaływaniem instytucji w postrzeganiu samych siebie przez mniejszościowe społeczności i ich członków.

Nasi goście:
prof. Yvonne Kleinmann, Aleksander-Brückner-Zentrum für Polenstudien, Halle
dr Martin Rohde, Institut für Geschichte, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg