„NOWOŻYTNA WIELOKULTUROWOŚĆ”

03.02.2022

„NOWOŻYTNA WIELOKULTUROWOŚĆ”

03.02.2022, godz. 18.00 | Instytut Pileckiego w Berlinie, Pariser Platz 4A, 10117 Berlin

W cyklu wydarzeń „Der polnisch-litauische Unionsstaat: Vergangenheit und Gegenwart“ [Rzeczpospolita Obojga Narodów: Przeszłość i teraźniejszość] prof. Alvydas Nikžentaitis wygłosi wykład pt. „Der frühneuzeitliche Multikulturalismus: Der Polnisch-Litauische Unionsstaat und das alte Reich. Im Spannungsfeld von Geschichtsschreibung und Erinnerungskultur“ [Nowożytna wielokulturowość: Rzeczpospolita Obojga Narodów i dawna Rzesza Niemiecka. Pomiędzy historiografią a kulturą pamięci]. Zapraszamy!
W swojej prezentacji prof. Nikžentaitis opowie o postrzeganiu dawnej Rzeczypospolitej przez litewskie społeczeństwo i historiografię XX i XXI w. Poruszy też temat napięć między historiografią a kulturą pamięci na Litwie. Zjawiska te są częścią wciąż kiełkujących badań nad sposobami radzenia sobie współczesnych narodów z dziedzictwem kulturowym nowożytnych mocarstw.

Organizatorzy: Instytut Pileckiego w Berlinie, Instytut Polski w Berlinie, Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, Ambasada Republiki Litewskiej w Berlinie

Rejestracja: events@pileckiinstitut.de

Obowiązują zasady sanitarne 2G+.