School Historical Knowledge in Europe: transnational circulations and debates / Savoirs scolaires et historiens en Europe: circulations et débats transnationaux

Redakcja: 
Ewa Tartakowsky
Miejsce wydania: 
Wydawnictwo: 
Rok wydania: 
2023
ISBN: 
978-88-5524-666-8
Nowa publikacja jest poświęcona zagadnieniu: Jakiego podręcznika do historii potrzebują Europejczycy w XXI w.?
 
Jednym z ważniejszych projektów podjętych w ostatnich dwóch latach przez Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie we współpracy z Leibniz-Institut für Bildungsmedien | Georg-Eckert-Institut w Brunszwiku oraz Institut des sciences sociales du politique (CNRS-Université Paris Nanterre-ENS Paris-Saclay) oraz ze Stacją Naukową PAN w Paryżu była międzynarodowa konferencja „Przeszłość dla przyszłości: Jakiego podręcznika do historii potrzebują Europejczycy w XXI w.? / Aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen? Welches Geschichtsbuch braucht Europa im 21. Jahrhundert? / Le passé pour l'avenir? De quels manuels d'histoire les Européens ont-ils besoin au XXIe siècle?”, zorganizowana w Paryżu 15.09.–16.09.2022.
W konferencji wzięli udział historycy z ośrodków akademickich i nauczyciele historii z Polski, Niemiec i Francji oraz ambasadorzy z w/w trzech krajów przy UNESCO. Konferencję zrealizowano w ramach zainicjowanego przez Leibniz-Institut für Bildungsmedien | Georg-Eckert-Institut projektu European Forum for Reconciliation and Cooperation in History and Social Sciences Education, gromadzącego inicjatywy z różnych krajów Europy skierowane na rzecz dialogu i pojednania między narodami podzielonymi przez trudną przeszłość. Paryska konferencja była poświęcona omówieniu doświadczeń z realizacji dwóch pierwszych w Unii Europejskiej bilateralnych projektów publikacji podręczników: francusko-niemieckiego „Histoire / Geschichte” (2006-2011) oraz polsko-niemieckiego „Europa. Nasza historia / Europa – Unsere Geschichte”, a także prezentacji innych przedsięwzięć w Europie zmierzających do opracowania transnarodowych materiałów do nauczania historii.
 
Podsumowanie naukowych treści konferencji zawiera tom zbiorowy „School historical knowledge in Europe: transnational circulations and debates / Savoirs scolaires et historiens en Europe: circulations et débats transnationaux”, który ukazał się w wydawnictwie Effigi w serii „Humana Scientia - La recherche en actes”. Publikacja powstała we współpracy Institut des sciences sociales du politique (CNRS-Université Paris Nanterre-ENS Paris-Saclay) z CBH PAN i Leibniz-Institut für Bildungsmedien | Georg-Eckert-Institut.