Krajobrazy kulturowe

Redakcja: 
Robert Traba, Violetta Julkowska, Tadeusz Stryjakiewicz
Miejsce wydania: 
Wydawnictwo: 
Rok wydania: 
2017
ISBN: 
978-837543-421-7

Oddajemy w Państwa ręce kolejny tom, który jest efektem konferencji historyków i geografów Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej. Od ponad 40 lat Komisja organizuje cyklicznie spotkania i konferencje służące pogłębieniu komunikacji między środowiskami naukowców, dydaktyków i nauczycieli z obu krajów. Są one pierwszym krokiem do tego, by w przyszłości efekty naukowego namysłu i analiz mogły trafiać do programów szkolnych, a następnie do podręczników w Polsce i Niemczech. Najpierw jednak zaczynamy od naukowego rozpoznania tematów, ukazania różnic i podobieństw w ich przepracowaniu, wskazania poznawczych trendów, które dzielą bądź łączą zainteresowania polskich i niemieckich badaczy. Cel takich konferencji jest jeden: chodzi o to, by z paralelnych monologów tworzyć efektywny, naukowy dialog, który prowadzi do lepszego poznania i podnoszenia jakości wspólnych badań. XXXV konferencja Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej zorganizowana przez Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, brunszwicki Instytut im. Georga Eckerta oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, która odbyła się w wielkopolskim Ciążeniu, niedaleko Konina w 2014 roku, nosiła tytuł „Krajobrazy kulturowe. Aktorzy, sposoby konstruowania i narracji”. Niniejszy tom nie w pełni oddaje przebieg konferencji. Brakuje w nim przede wszystkim niepowtarzalnej atmosfery i debat towarzyszących prezentowanym referatom. Dla czytelników ważne jest jednak, że tom uzupełniliśmy o nowe teksty, np. z historii literatury i sztuki, co w efekcie dopełnia i wzbogaca perspektywę poznawczą krajobrazów kulturowych. Wśród 21 artykułów prawie połowę, bo aż dzięsięć, poświęciliśmy dydaktyce. Wynika to nie tylko z faktu zadań Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej. O ile w nauczaniu geografii krajobraz i jego społeczne funkcje nie mógł być nieobecny, o tyle w innych naukach humanistycznych, również w historii, długo traktowany był marginalnie i dopiero obecnie, najczęściej jako nośnik dziedzictwa kulturowego przebija się do ważnego nurtu w procesie kształcenia myślenia historycznego. Dziękujemy autorkom i autorom, którzy swoją wiedzą i aktualnie prowadzonymi badaniami podzielili się z czytelnikami oraz tłumaczom, którzy podjęli się trudu translacji na język polski. Recenzentom, prof. Markowi Dutkowskiemu i prof. Hansowi-Jürgenowi Bömelburgowi dziękujemy za wnikliwe uwagi. Cieszymy się, że wydawnictwo „Neriton” podjęło się niełatwego zadania opracowania i starannego wydania publikacji. Tom adresujemy nie tylko do geografów i historyków. Chcielibyśmy, żeby bogate w wielodyscyplinarną refleksję artykuły trafiły także do przedstawicieli innych dyscyplin naukowych oraz praktyków dydaktyki akademickiej i szkolnej.

Violetta Julkowska, Tadeusz Stryjakiewicz, Robert Traba

 

KONTAKT: Dominik Pick