Linki

Inne biblioteki i portale naukowe

Wymienione na tej stronie katalogi umożliwiają przeglądanie zbiorów innych bibliotek w poszukiwaniu literatury dotyczącej
m.in. Polski i kontaktów polsko-niemieckich. Poza tym mogą Państwo skorzystać z katalogów ogólnych oraz katalogów
czasopism.

Księgozbiory dotyczące Polski / stosunków polsko-niemieckich

Zbiory berlińskie

Niemcy/Świat

Międzynarodowe katalogi czasopism

 

Biblioteki wirtualne

Biblioteki wirtualne gromadzą w Internecie ważne naukowo, często jednak rozproszone informacje dotyczące konkretnej dziedziny
badawczej i umożliwiają ich zlokalizowanie za pomocą internetowych portali.

Poniższe linki umożliwią Państwu dostęp do specjalistycznych portali: Vascoda, Wirtualnej Specjalistycznej Biblioteki Europy Wschodniej
oraz Wirtualnej Specjalistycznej Biblioteki Historycznej.

  • vascoda        Portal internetowy zawierający informacje i teksty dotyczące różnych dziedzin naukowych
  • ViFaOst         Virtuelle Fachbibliothek Osteuropa
  • Clio-Online   Virtuelle Fachbibliothek Geschichte

Osteuropa-Netzwerk jest internetowym zbiorem informacji służącym jako przewodnik po różnych bazach danych, listach mailingowych,
listach linków oraz dalszych źródłach wiedzy dotyczących Europy Wschodniej. Również nasza biblioteka jest obecna w Osteuropa-
Netzwerk.