Konferencja zamknięta: „Akcja Reinhardt"

06.07.2017 do 07.07.2017

Konferencja zamknięta: „Akcja Reinhardt. Historia – pamięć komunikacyjna – pamięć kulturowa”.

W ramach „Akcji Reinhardt”, od lipca 1942 r. do października 1943 r., w trzech obozach zagłady Belzec, Sobibor i Treblinka Niemcy zamordowali ponad 1 800 000 Żydów. Jej celem była wyłącznie zagłada, którą przeżyło mniej niż 150 osób. Mimo niespotykanego rozmiaru zbrodni  „Akcja Reinhardt” pozostaje w Niemczech i Europie w dużej mierze nieznana. Celem konferencji jest połączenie badań naukowych z konkretnymi miejscami  upamiętniania zagłady w Niemczech i w Polsce. W zamyśle organizatorów ma ona dać impuls do nowych badań i aktywnego upamiętniania, a poprzez to również do należytego włączania „Akcji Reinhardt” do pamięci historycznej. Międzynarodowe grono ekspertów będzie dyskutować o aktualnej sytuacji w miejscach upamiętniania, przedstawione zostaną najnowsze badania i perspektywy wspólnych działań. W dialogu uczestniczyć będą przedstawiciele dydaktyki muzealnej, historii, archeologii i architektury, którzy dyskutować będą m.in. na temat nowego upamiętnienia obozu zagłady w Sobiborze, inicjatyw obywatelskich i religijnych, łącznie z tak kontrowersyjnymi, jak resakralizacja masowych grobów.

Konferencja zamknięta:

kontakt drZofia Wóycicka zofia.woycicka@cbh.pan.pl