Pracownicy

Ekspertka
dr Milena Woźniak-Koch
+49 30 486 285 45
 
 
Historyczka sztuki. Absolwentka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego (2010). W roku 2009 w ramach studenckiej wymiany odbyła semestr studiów na kierunku Art Curating and Management na Uniwersytecie Sztokholmskim. W roku 2020 na Uniwersytecie Warszawskim obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. Kolekcja i tożsamość. Kolekcjonerstwo warszawskiej burżuazji i inteligencji pochodzenia żydowskiego jako wyraz identyfikacji kulturowo-narodowej (1880-1939). Studium przypadków napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Antoniego Ziemby. Uczestniczka studium doktoranckiego Instytutu Sztuki PAN w Warszawie (2010-2017) oraz seminarium doktorskiego Global Education Outreach Program w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (2018-2019).  W okresie studiów odbyła staże i praktyki w międzynarodowych placówkach kulturalnych (Galerie Michael Haas w Berlinie, Polska Institutet w Sztokholmie). W latach 2011-2014 pracowniczka Zamku Królewskiego w Warszawie. W latach 2014-2015 w Collegium Civitas w Warszawie prowadziła gościnnie wykłady poświęcone historii polskiego kolekcjonerstwa na przełomie XIX i XX wieku. W roku 2013 uzyskała Stypendium Artystyczne m. st. Warszawy, w ramach którego realizowała autorski projekt popularyzujący historię warszawskiego kolekcjonerstwa. Od 15 lipca 2020 pracowniczka naukowa Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie.
 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

Historia polskiego i europejskiego kolekcjonerstwa, historia idei, kultury i wyobraźni, visual culture studies, metodologia historii, relacja tożsamość a kultura materialna   

 
PUBLIKACJE:
  • „Muzeum Starożytności Żydowskich z daru Mathiasa Bersohna” w Warszawie. Przyczynek do rozważań nad rolą kolekcjonerstwa judaików warszawskiej burżuazji pochodzenia żydowskiego przełomu XIX i XX wieku, w: Muzeum w polskiej kulturze pamięci. I. Okres do 1918 roku, red. nauk. T. de Rosset, A. Tołysz [złożone do druku].
  • Kolekcja – klucz do polskości. Warszawscy kolekcjonerzy pochodzenia żydowskiego i ich zbiory polskiej sztuki w okresie I wojny, w: Niedokończona wojna? Doświadczenie I wojny światowej i konstruowanie polskości, red. R. Traba, Warszawa 2020.
  • Kolekcjonerstwo warszawskie pierwszej połowy XIX wieku, w: Adlojada. Kultura i profanacje, red. J. Brejdak, D. Kacprzak, J. Madejski, B. M. Wolska, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin 2019, s. 85-94.
  • Czy tylko proweniencja? O metodologii i narratologicznym ujęciu w badaniach nad kolekcjonerstwem na przykładzie kolekcji Bronisława Krystalla, „Muzealnictwo” R. 2017, nr 57, Warszawa 2017, s. 156-163.
  • Sacrum czy profanum? Religijne przedstawienia w kolekcji Bronisława Krystalla, w: Adlojada. Kultura i profanacje, red. J. Brejdak, D. Kacprzak, J. Madejski, B. M. Wolska, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin 2016, 103-110.
  • Bronisław Krystall. Warszawski kolekcjoner i mecenas sztuki, w: Bronisław Krystall. Testament, kat. wyst., red. nauk. K. Załęski, K. Mączewska, Muzeum Narodowe w Warszawie, 19.11.2015-06.03.2016, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2015, s. 79-109. Wersja anglojęzyczna: Bronisław Krystall. Warsaw collector and patron of the arts, in Bronisław Krystall. Testament, exhib. cat., K. Załęski, K. Mączewska, Muzeum Narodowe w Warszawie, 19.11.2015-06.03.2016, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2015, pp. 79-109.
  • Bronisław Krystall. Warszawski kolekcjoner początku XX wieku, w: Kolekcjonerstwo polskie XX i XXI wieku. Szkice, red. nauk. T. F. de Rosset, A. Kluczewska-Wójcik, A. Tołysz, Warszawa 2015, s. 144-156.
  • Mauzoleum Tadeusza Kościuszki w Muzeum Narodowym w Rapperswilu, „Porta Aurea. Rocznik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego”, red. M. Omilanowska, J. Friedrich, T. 10 (2011), Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2011, s. 105-116.