Pracownicy

Współpracownica naukowa
dr Milena Woźniak-Koch
+49 30 486 285 58
 
 
Historyczka sztuki. Absolwentka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego (2010). W 2020 r. na Uniwersytecie Warszawskim obroniła pracę doktorską pt. Kolekcja i tożsamość. Kolekcjonerstwo warszawskiej burżuazji i inteligencji pochodzenia żydowskiego jako wyraz identyfikacji kulturowo-narodowej (1880-1939). Studium przypadków. Odbyła staże i praktyki w międzynarodowych placówkach kulturalnych (Galerie Michael Haas w Berlinie, Polska Institutet w Sztokholmie), w latach 2011-2014 pracowała na Zamku Królewskim w Warszawie. W 2013 r. uzyskała Stypendium Artystyczne m. st. Warszawy, w ramach którego realizowała autorski projekt popularyzujący historię warszawskiego kolekcjonerstwa. W latach 2014-2015 w Collegium Civitas w Warszawie prowadziła wykłady poświęcone kolekcjonerstwu na przełomie XIX i XX w. Od lipca 2020 r. ekspertka w Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie.
 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:
Historia polskiego i europejskiego kolekcjonerstwa, historia idei, kultury i wyobraźni, visual culture studies, metodologia historii, relacja tożsamość a kultura materialna