Pracownicy

Ekspertka
dr Milena Woźniak-Koch
+49 30 486 285 58
 
 
Historyczka sztuki. Absolwentka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego (2010). W roku 2009 w ramach studenckiej wymiany odbyła semestr studiów na kierunku Art Curating and Management na Uniwersytecie Sztokholmskim. W roku 2020 na Uniwersytecie Warszawskim obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. Kolekcja i tożsamość. Kolekcjonerstwo warszawskiej burżuazji i inteligencji pochodzenia żydowskiego jako wyraz identyfikacji kulturowo-narodowej (1880-1939). Studium przypadków napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Antoniego Ziemby. Uczestniczka studium doktoranckiego Instytutu Sztuki PAN w Warszawie (2010-2017) oraz seminarium doktorskiego Global Education Outreach Program w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (2018-2019).  W okresie studiów odbyła staże i praktyki w międzynarodowych placówkach kulturalnych (Galerie Michael Haas w Berlinie, Polska Institutet w Sztokholmie). W latach 2011-2014 pracowniczka Zamku Królewskiego w Warszawie. W latach 2014-2015 w Collegium Civitas w Warszawie prowadziła gościnnie wykłady poświęcone historii polskiego kolekcjonerstwa na przełomie XIX i XX wieku. W roku 2013 uzyskała Stypendium Artystyczne m. st. Warszawy, w ramach którego realizowała autorski projekt popularyzujący historię warszawskiego kolekcjonerstwa. Od 15 lipca 2020 pracowniczka naukowa Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie.
 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

Historia polskiego i europejskiego kolekcjonerstwa, historia idei, kultury i wyobraźni, visual culture studies, metodologia historii, relacja tożsamość a kultura materialna