Pracownicy

Zastępca dyrektora
dr Maciej Gugała
+49 30 486 285 47
 
 
Historyk sztuki, muzealnik, kurator wystaw. Ukończył studia magisterskie z historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim (2007), a stopień doktora uzyskał w Instytucie Sztuki PAN (2017). Współtworzył galerie poświęcone epoce nowożytnej w projektach wykonania stałych ekspozycji w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Muzeum Historii Polski. Wcześniej pracował m.in. w Muzeum Narodowym w Gdańsku i Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Były korespondent amerykańskiego czasopisma o sztuce „Centropa”, obecnie członek redakcji kwartalnika artystycznego „ArsForum”. Od 2020 r. w CBH PAN pełni funkcję zastępcy Dyrektora.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

Recepcja sztuki dawnej we współczesności, studia żydowskie, muzealnictwo narracyjne, metodologie popularyzacji historii i historii sztuki

 
WYBRANE PUBLIKACJE:
 
Monografia:
  • Eksperymenty Davida Hockneya, Warszawa–Toruń 2019.
Artykuły i rozdziały w czasopismach i pracach zbiorowych:
  • Rzeźba między tradycjonalizmem a modernizmem, „ArsForum”, 7, 2019, s. 78–85.
  • Symboliczne znaczenie waloru. Józef Pankiewicz i odbicie świata idei w malarstwie, „ArsForum”, 4, 2018, s. 24–37.
  • Rekonstrukcja czy reinterpretacja? O eksperymentach optycznych Davida Hockneya i eksperymentach konserwatorskich Balthusa, „Sztuka i Krytyka”, 4, 2018, s. 17–30.
  • “You Have to Be a Practitioner to Know This”. David Hockney’s Criticism of Art History, [w:] Art of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland & Republic of Ireland in 20th–21st Centuries and Polish-British & Irish Art Relation, red. M. Geron, J. Malinowski, J. W. Sienkiewicz, Toruń 2015, s. 117–122.
  • Czas boski i czas ludzki w malarstwie Balthusa, [w:] Kategorie kultury. Czas, red. M. Bator, M. Krzysztofik, Z. Trzaskowski, Kielce 2015, s. 135–141.
  • Balthus – Polak? Identyfikacja narodowa ponadnarodowego artysty, [w:] Poszukiwanie tożsamości kulturowej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej 1919–2014, red. I. Kossowska, Toruń 2015, s. 181–189.
  • Paradisus Iudaeorum 1569–1648, [w:] Polin. 1000 lat historii Żydów polskich. Katalog wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich, red. nauk. B. Kirshenblatt-Gimblett, A. Polonsky, Warszawa 2014, s. 87–125 [współautorstwo z I. Kąkolewskim, A. Tellerem, M. Stolarską-Fronią].
  • Reprodukcja dzieł sztuki w muzeum narracyjnym na przykładzie projektu Wystawy Głównej w Muzeum Historii Żydów Polskich, [w:] Obraz i metoda, red. A. Seidel-Grzesińska, K. Stanicka-Brzezicka, Wrocław 2014, s. 241–248 [współautorstwo z M. Stolarską-Fronią].
  • Remembering Arezzo. “Early Renaissance” Frescoes by Balthus in the Villa Medici in Rome, [w:] Old Art Inspirations in the Art of the 20th and 21st Century, red. M. Geron, J. Malinowski, Kraków 2013, s. 85–92.