Pracownicy

Zastępca dyrektora
dr Maciej Gugała
+49 30 486 285 47
 
 
Historyk sztuki, muzealnik, kurator wystaw. Ukończył studia magisterskie z historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim (2007) i doktorskie w Instytucie Sztuki PAN (2017). Współtworzył galerie poświęcone epoce nowożytnej w stałych ekspozycjach Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Muzeum Historii Polski. Wcześniej pracował m.in. w Muzeum Narodowym w Gdańsku i Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Od sierpnia 2020 r. zatrudniony jest w CBH PAN na stanowisku zastępcy dyrektora.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:
Recepcja sztuki dawnej we współczesności, muzealnictwo narracyjne, metodologie popularyzacji historii i historii sztuki