Pracownicy

dr Łukasz Jasiński
+49 30 486 285 48

Politolog, kurator, publicysta historyczny. Studiował stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (2004-2009), gdzie obronił pracę magisterską pt. Kwestie międzynarodowe w myśli opozycji demokratycznej w PRL 1976-1980. W 2017 roku obronił w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie pod kierunkiem prof. Pawła Machcewicza pracę doktorską na temat Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich/Hitlerowskich w Polsce.
W latach 2009-2017 był członkiem zespołu przygotowującego wystawę stałą Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W latach 2017-2019 pracował w Muzeum Miasta Gdyni.
Od 2019 r. jest pracownikiem naukowym Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

Rozliczenia ze zbrodniami nazistowskimi po 1945 roku, stosunki polsko-niemieckie, ruchy dysydenckie w Polsce i NRD

WYBRANE PUBLIKACJE:

  • Sprawiedliwość i polityka. Działalność Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich/Hitlerowskich w Polsce 1945-1989, Gdańsk-Warszawa 2018.
  • Rozliczanie totalitarnej przeszłości: karanie i upamiętnianie zbrodni, wyd. Instytutu Studiów Warszawa 2018 (wspólnie z: A. Paczkowskim, P. Machcewiczem, B. Różyckim).
  • Muzeum II Wojny Światowej. Katalog wystawy głównej, Gdańsk 2016 (wspólnie z: R. Wnukiem, P. Machcewiczem, O. Gałką-Olejko, J. Danilukiem).
  • Kwestie międzynarodowe w myśli opozycji demokratycznej w PRL 1976-1980,  Gdańsk 2009.