Pracownicy

Ekspert
dr Michał Turski
+49 30 486 285 48

Historyk. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim oraz doktorskie na UŁ i Uniwersytecie Justusa Liebiga w Giessen (cotutelle). W 2023 r. obronił rozprawę doktorską dotyczącą Niemieckiej Listy Narodowej (Deutsche Volksliste, tzw. volkslista) i mniejszości niemieckiej w regionie łódzkim w latach 1914-1970. Od 2017 do 2021 r. był pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Justusa Liebiga w Giessen w ramach grantu "LOEWE: Regiony konfliktu w Europie Wschodniej". Stypendysta Instytutu Herdera w Marburgu (2016) i Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie (2021). Od czerwca 2022 r. jest specjalistą w Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:
Biografie i ego-dokumenty, relacje niemiecko-żydowsko-polskie w XX wieku, Niemcy w regionie łódzkim i w centralnej Polsce.
Aktualne projekty badawcze:
Oba projekty są realizowane w ramach zakresu tematycznego: Badania nad II wojną światową