Praktyki

Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie oferuje przez cały rok praktyki przez co najmniej 8 tygodni dla studentów z Polski i z Niemiec przy projektach naukowych.

Od 2006 roku berlińska stacja Polskiej Akademii Nauk działa jako Centrum Badań Historycznych PAN (CBH PAN). Jest to jedyna placówka zagraniczna Akademii, która prowadzi własną działalność naukowo-badawczą w zakresie II wojny światowej i jej skutków, kultur pamięci w Polsce, Niemczech i Europie, związków architektury i polityki, historii i kultury Żydów oraz odnosząca się do aktualnych dyskursów historycznych w obu krajach. Celem CBH PAN jest badanie stosunków polsko-niemieckich w kontekście europejskim.

Profil praktyki

Zadania
Praktykanci pomagają przy organizacji oraz obsłudze technicznej=imprez naukowych. Ponadto do głównych zadań praktykantów należą prace redakcyjne przy projektach naukowych, tłumaczenia i przeprowadzenie kwerend. Jednocześnie istnieje możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy z dziedziny historii stosunków polsko-niemieckich. Mile widziane jest uczestniczenie w imprezach naukowych Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk. Praktykanci pomagają również w bibliotece.

Nasze oczekiwania

 • ukończone studia licencjackie z zakresu historii, kulturoznawstwa lub nauk społecznych
 • zainteresowanie historią stosunków polsko-niemieckich
 • bardzo dobra znajomość języka niemieckiego i przynajmniej dobra znajomość języka polskiego, mile widziana też znajomość innych języków
 • umiejętność redagowania tekstów naukowych
 • mile widziane doświadczenie w pracy z programami do obróbki filmów
 • mile widziane doświadczenie w zakresie tłumaczeń
 • sprawna obsługa komputera: MS-Office
 • umiejętność pracy w zespole, samodzielność, zaangażowanie, kreatywność

Nasza oferta

 • doświadczenie w przygotowywaniu i koordynacji projektów
 • rozwinięcie własnych zainteresowań badawczych
 • kontakty naukowe
 • własne stanowisko pracy
 • opieka merytoryczna jednego z pracowników zespołu
 • świadectwo odbycia praktyk

Praktyki można odbywać w trakcie roku akademickiego lub w czasie przerw semestralnych. Godziny pracy muszą być dopasowane do godzin otwarcia CBH. Praktyki w zakresie współkoordynacji projektów naukowych można odbywać na pełnym etacie (3 dni w tygodniu) lub na pół etatu (2 dni w tygodniu).

Zakwaterowanie
Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk niestety nie może zapewnić noclegu praktykantom spoza Berlina, ani pokryć kosztów zakwaterowania.

Zgłoszenie
Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia drogą mailową na adres: info@cbh.pan.pl
Aplikacje powinny zawierać: list motywacyjny, życiorys, zaświadczenie o immatrykulacji na uniwersytecie i ewentualne zaświadczenia o przebytych praktykach.
Prosimy także o wskazanie przedziału czasowego, w którym mogą zostać odbyte praktyki.