międz. konferencja: Aleksander Brückner i jego dziedzictwo

Ogłoszenie prasowe z dnia 09.10.2023
 
Institut für Slawistik und Hungarologie der Humboldt-Universität zu Berlin wraz z Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie serdecznie zapraszają na międzynarodową konferencję
 

Aleksander Brückner i jego dziedzictwo
Aleksander Brückner i jego dziedzictwo. Rozwój badań nad kulturą staropolską i studiów slawistycznych w Niemczech i innych krajach Europy od XIX do początku XXI wieku

16./17. października 2023 w Berlinie
Czas: 16.10. 9:00-19:00, 17.10. 9:00-18:00
Miejsce: Festsaal der Humboldt-Universität zu Berlin, Luisenstraße 56, 10117 Berlin
Dodatkowe informacje oraz program: https://hu.berlin/brueckner
#Brückner2023
Social Media:
Facebook: https://fb.me/e/1dnJDFFmw
Instagram: frag_milena
 
 
Aleksander Brückner (1856–1939) był jednym z najbardziej znanych badaczy polskiej literatury i kultury epoki średniowiecza i wczesnej nowożytności. Jego długa kariera akademicka rozpoczęła się od studiów na uniwersytecie we Lwowie, rozwijała się w ośrodkach akademickich w Lipsku, Berlinie i Wiedniu. Jej zwieńczeniem stała się długoletnia profesura (1881-1924) na uniwersytecie w Berlinie. Tutaj Brückner pracował nad większością swoich naukowych publikacji w językach polskim i niemieckim z dziedziny slawistyki i kultury staropolskiej. Jego badania miały szeroki kontekst porównawczy: oprócz historii i dziejów literatury polskiej dotyczyły również średniowiecznych Litwy i Rusi Kijowskiej, a także innych narodów słowiańskich.
Organizatorzy międzynarodowej konferencji zapraszają do naukowej, krytycznej refleksji nad osiągnięciami naukowymi Brücknera w kontekście epoki, w której rozwijał on działalność akademicką. Uczestnicy konferencji zaprezentują wyniki swoich badań oraz współczesne spojrzenie na tematy, które niegdyś zajmowały Aleksandra Brücknera. Celem konferencji jest również wspólna dyskusja nad obecnym stanem i możliwościami rozwoju szeroko rozumianej polonistyki i slawistyki.
Organizatorzy: Institut für Slawistik und Hungarologie der Humboldt-Universität zu Berlin oraz Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie we współpracy z Fundacją Polsko-Niemieckie Pojednanie.
Partnerzy: Aleksander-Brückner-Zentrum für Polenstudien in Halle/Jena, Instytut „Artes Liberales“ Uniwersytetu Warszawskiego, Gießener Zentrum Östliches Europa.
Działanie finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach projektu pt. „Sprowadzenie do Polski szczątków prof. Aleksandra Brücknera, pochówek na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie oraz organizacja wydarzeń towarzyszących”, realizowanego przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie.
Inne wydarzenia z cyklu poświęconego Aleksandrowi Brücknerowi współorganizowane przez Instytut Slawistyki i Studiów Węgierskich na HU Berlin:
Wystawa w Atrium Humboldt-Universität zu Berlin pt.: „Brückner. Das wiedergewonnene Mittelalter“ („Brückner. Średniowiecze odzyskane“), przygotowana przez Bibliotekę Narodową w Warszawie we współpracy z Institut für Slawistik und Hungarologie der Humboldt-Universität zu Berlin oraz Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie przy wsparciu Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie.
Miejsce wystawy: Humboldt-Universität zu Berlin, hol główny. Ramy czasowe: 11.12.2023-05.01.2024.
W dniu 11.12.2023 r. odbędzie się również uroczyste odsłonięcie tablicy honorowej prof. Aleksandra Brücknera w ramach wystawy portretów, w górnym foyer głównego budynku Humboldt-Universität zu Berlin.