Rok 1968: Warszawa - Berlin

12.06.2018

Rok 1968: Warszawa – Berlin

Dyskusja panelowa z udziałem Adama Michnika i prof. Andreasa Nachamy
z okazji rocznicy wydarzeń 1968 roku

 

Rok 1968 miał przełomowe znaczenie zarówno w Nowym Jorku, jak i w Paryżu, Berlinie Zachodnim, Pradze, Warszawie, a również w Tokio. Jednak w każdym z tych krajów tło i przebieg rewolt studenckich oraz ich konsekwencje były różne. Dotyczy to zwłaszcza porównania RFN - PRL. Jaki był kontekst wydarzeń 1968 roku w obu krajach? Jak brzmiały postulaty studentów? Jakie było tło tzw. kampanii antysyjonistycznej w Polsce? Co wiedzieli i myśleli o sobie nawzajem studenci w Warszawie oraz we Wschodnim i Zachodnim Berlinie? Czy istnieje jakiś związek między tym, co działo się w tym czasie po obu stronach żelaznej kurtyny? I w końcu, jaki wpływ miały wydarzenia 1968 roku na oba społeczeństwa i jak są one dzisiaj pamiętane?

Pytania te będą przedmiotem dyskusji między byłym opozycjonistą i ważnym świadkiem ówczesnych wydarzeń w Polsce Adamem Michnikiem a historykiem prof. Andreasem Nachamą. Rozmowę poprowadzi niemiecka korespondentka w Warszawie Gabriele Lesser. Na spotkanie zapraszają Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie i Fundacja Genshagen.

Miejsce: Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, Majakowskiring 47, 13156 Berlin
Data i godzina: wtorek 12 czerwca, godz. 15.30 - 17.30

Adam Michnik, z wykształcenia historyk, członek opozycji demokratycznej. Współzałożyciel i redaktor naczelny Gazety Wyborczej. Jeden z przywódców studenckiej rewolty 1968 roku.

Prof. Andreas Nachama, historyk, nauczyciel akademicki, publicysta, rabin, wieloletni dyrektor Fundacji Topografia Terroru.

Gabriele Lesser, historyczka i dziennikarka, wieloletnia korespondentka Die Tageszeitung oraz innych niemieckojęzycznych dzienników i tygodników w Warszawie.

Osoba kontaktowa: Dr Zofia Wyócicka