Praktyki

05.02.2018
Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie oferuje od połowy lutego co najmniej 8-tygodniowe praktyki dla studentów z Polski i z Niemiec.
 
Praktykanci pomagają zespołowi przy kwerendach naukowych, sporządzeniu bibliografii, tłumaczeniu tekstów specjalistycznych, koncepcji i organizacji imprez. Jednocześnie istnieje możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy z dziedziny historii stosunków polsko-niemieckich. Mile widziane jest uczestniczenie w imprezach naukowych Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk. Obok pracy naukowej praktykanci pomagają też w bibliotece i w sekretariacie. Praktyki można odbywać w trakcie roku akademickiego lub w czasie przerw semestralnych. Godziny pracy muszą być dopasowane do godzin otwarcia Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk. Praktyki trwają co najmniej osiem tygodni.
 
Nasze oczekiwania
  • ukończone studia licencjackie z zakresu historii, kulturoznawsta lub nauk społecznych
  • zainteresowanie historią stosunków polsko-niemieckich
  • bardzo dobra znajomość języka niemieckiego i polskiego, ewentualnie też znajomość innych języków
  • sprawna obsługa komputera: MS-Office
  • umiejętność pracy w zespole, samodzielność, zaangażowanie, kreatywność

Nasza oferta

  • możliwość zdobycia doświadczenia w dziedzinie nauki, badań i koordynacji projektów
  • kontakty i zdobycie dodatkowej wiedzy w zakresie własnych zainteresowań badawczych
  • własne stanowisko pracy
  • opieka merytoryczna jednego z pracowników zespołu
  • świadectwo odbycia praktyk
 
Zakwaterowanie
Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk niestety nie może zapewnić noclegu praktykantom spoza Berlina, ani pokryć kosztów zakwaterowania.
 
Zgłoszenie
W razie zainteresowania prosimy kierować mailowe zgłoszenie do 5 lutego zawierające list motywacyjny, życiorys, zaświadczenie o immatrykulacji na uniwersytecie i ewentualnie zaświadczenie o przebytych praktykach.