Oddzielna! Czy wspólna?

30.11.2017

30 listopada 2017 r., Landeszentrale für politische Bildung Berlin, Hardenbergstraße 22-24, 10623 Berlin, godz. 18.00-20.30

Oddzielna! Czy wspólna?
Czy wspólne przepracowanie pamięci stworzy szansę lepszego zrozumienia historii?

Kontrowersje odnośnie do przepracowania tragicznej historii XX wieku są nadal aktualne. Powracają w debatach politycznych, wywołują społeczne emocje, są również obecne w pamięci post-świadków, czyli generacji, która nie doświadczyła wojny, ale odziedziczyła traumatyczne wspomnienia swoich dziadków. Wspomnienia te odnajdujemy np. we współczesnej literaturze.

Przed ponad rokiem 117 autorów z 6 krajów opublikowało pod wspólną redakcją prof. H. H. Hahna i prof. R. Traby
9 tomów Polsko-Niemieckich Miejsc Pamięci. W listopadzie 2017 r. Landeszentrale für politische Bildung Hamburg i wydawnictwo Schöningh wydało tak zwane „The Best Of”, czyli 20 Deutsch-Polnische Erinnerungsorte w jednym tomie.

Chcielibyśmy, by ta książka stała się materiałem pomocniczym w dydaktyce historii w gimnazjach niemieckich. W dobie internetu chcielibyśmy współtworzyć społeczeństwo wiedzy, bo tylko znając się nawzajem, możemy przez odniesienia do przeszłości budować wzajemną empatię dla teraźniejszości i przyszłości.

Zapraszamy nauczycieli, uczniów i wszystkich zainteresowanych polsko-niemiecką historią w kontekście europejskim.

Spotkanie organizowane jest przez Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, we współpracy z Landeszentrale für politische Bildung (Hamburg) oraz Instytutem Polskim w Berlinie.  

Powitanie:         dr Sabine Bamberger-Stemmann (Landeszentrale für politische Bildung Hamburg)                      

Dyskusja panelowa:      prof. Hans Henning Hahn, prof. Robert Traba                                                                  

Moderacja:                         Martin Sander (Deutschlandradio)

Spotkanie odbędzie się w języku niemieckim. Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.